Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

kolmapäev, 10. juuni 2009

Veel demograafiast

Veel üks tsitaat eile osundatud demograafia-artiklist:
... avalikkuses on juurdunud kolm sügavalt ekslikku eeldust demograafiliste tendentside kohta. Esimese kohaselt muudab massiline migratsioon Euroopasse, nii legaalne kui illegaalne, koos kohaliku rahvastiku kahanemisega kontinendi etnilist, kultuurilist ja religioosset identiteeti. Teise eelduse järgi, mis on esimesega seotud, kahaneb Euroopa kohalik rahvastik pidevalt ja oluliselt alaneva sündivuse tõttu ning vananev rahvastik paneb valitsustele talumatu koorma avaliku pensioni- ja tervishoiusüsteemi ülalpidamise osas. Kolmanda eelduse kohaselt jätkub rahvastiku kiire kasv arengumaades. Võttes arvesse kõigi rahvastikuprojektsioonide ebakindlust, osutavad viimased andmed, et kõik need eeldused on väga küsitavad ega moodusta usaldusväärset alust olulistele poliitilistele otsustele.
Esimese osas lubab autori arvates kahelda viljakusnäitajate kiire langus moslemitest immigrantide seas ja moslemi-maailmas tervikuna, samal ajal kui viljakus põhja-Euroopa maades on hakanud tõusma. Teise osas näeb autor reserve pensioniea tõstmise ja tööealise elanikkonna suurema tööhõive näol, osutades ka, et tööealise elanikkonna ja ülalpeetavate pea 1:1 suhe ei ole ühiskonnas midagi enneolematut. Sarnane suhtarv oli näiteks Ühendriikides 1965. aastal beebibuumi tõttu. Ning kolmanda osas toob autor esile taas sündivuse globaalse vähenemise pea kõikjal v.a. Sahaara-aluses Aafrikas.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kommentaarid modereeritakse