Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

kolmapäev, 22. detsember 2010

UDK seksuaalsuse trivialiseerimisest

Lõpuks on Usudoktriini Kongregatsioon välja andnud noodi "Seksuaalsuse trivialiseerimisest" (tõlge ingliskeelse teksti põhjal):
Benedictus XVI intervjuu-raamatu "Maailma valgus" väljaandmise järel on esile kerkinud mitmeid väärtõlgendusi, mis on põhjustanud segadust Katoliku Kiriku positsiooni osas seksuaalmoraali teatud küsimustes. Paavsti mõtet on korduvalt manipuleeritud tema sõnade tähenduse suhtes täiesti võõrastel eesmärkidel ja huvides -- tähenduse, mis on ilmne igaühele, kes loeb tervikuna peatükke, milles inimseksuaalsust on käsitletud. Püha Isa intentsioon on selge: taasavastada inimseksuaalsuse jumalik and ja vältida sel moel kaasajal tavaliseks saanud seksuaalsuse madaldamist.

Mõned tõlgendused on esitanud paavsti sõnu vastuolus olevana Kiriku traditsioonilisele moraaliõpetusele. Mõned on seda hüpoteesi tervitanud kui positiivset muutust ja teised on seda murelikult kahetsenud -- nagu väljendaks tema avaldus katkestust kontratseptsiooni puudutavas doktriinis ja Kiriku seisukohas AIDSi-vastases võitluses. Tegelikult ei tähista paavsti sõnad -- mis spetsiifiliselt puudutavad inimkäitumise rängalt väärastunud vormi, nimelt prostitutsiooni (cf. Light of the World, lk. 117-119) -- muutust katoliiklikus moraaliõpetuses ega Kiriku pastoraalses praktikas.

Nagu on selge vastavate lehekülgede tähelepanelikust lugemisest, ei rääkinud Püha Isa ei abielumoraalist ega kontratseptsiooni puudutavast moraalinormist. See norm kuulub Kiriku traditsiooni ja on tabavalt kokku võetud paavst Paulus VI poolt entsüklika Humanae vitae 14. paragrahvis, kus ta kirjutas, et "samuti tuleb välistada mistahes tegu, mis seksuaalakti eel, selle ajal või pärast seda on mõeldud spetsiifiliselt selleks, et vältida elu edasiandmist -- olgu siis eesmärgi või vahendina". Mõte, et keegi võiks Benedictus XVI sõnadest järeldada, et teatud situatsioonides on lubatud [/legitiimne] kasutada kondoomi soovimatu raseduse vältimiseks on täiesti meelevaldne ega ole mingilgi moel põhjendatud ei tema sõnade ega mõttega. Selles küsimuses paneb paavst ette -- ning kutsub Kiriku karjaseid sagedamini ja tõhusamalt seda ette panema (cf. Light of the World, lk. 147) –- inimlikult ja eetiliselt vastuvõetavad käitumisviisid, mis austavad lahutamatut seost iga abieluakti ühendava ja elu edasiandva tähenduse vahel, koos loomuliku pereplaneerimise võimaliku kasutamisega vastutustundliku vanemlikkuse raames.

Kõne all olevail lehekülgedel osutab Püha Isa täiesti teistsugusele prostitutsiooni teemale, käitumisviisile, mida kristlik moraalsus on alati käsitanud rängalt ebamoraalsena (cf. Vatikani II Kirikukogu, pastoraalne konstitutsioon Gaudium et spes, n. 27; Katoliku Kiriku Katekismus, n. 2355). Kogu kristliku traditsiooni -- ja tegelikult mitte ainult kristliku traditsiooni -- vastuse prostitutsiooni praktikale võib võtta kokku p. Pauluse sõnadega: "Põgenege liiderlikkuse eest" (1Ko 6,18). Prostitutsioonist tuleb loobuda ning nii Kiriku, tsiviilühiskonna kui riigi institutsioonide kohus on teha kõik nendest olenev, et vabastada sellesse hõlmatuid.

Selles osas tuleb märkida, et situatsioon, mille on esile kutsunud AIDSi levik maailma paljudes piirkondades, on teinud prostitutsiooni probleemi veelgi tõsisemaks. Need, kes teavad end olevat nakatunud HIV-ga ning kes seetõttu riskivad teiste nakatamisega, patustavad lisaks kuuendale käsule ka viienda käsu vastu -- kuna nad asetavad teadlikult teiste elu ohtu käitumisega, millel on järelmõjud rahva tervisele. Selles situatsioonis kinnitab Püha Isa selgelt, et kondoomide pakkumine ei ole "reaalne või moraalne lahendus" AIDSi probleemile ning samuti, et "pelk fikseerumine kondoomidele toob kaasa [implies] seksuaalsuse labastamise" kuivõrd seeläbi keeldutakse osutamast väärastunud inimlikule käitumisele, mis on viiruse leviku peamine põhjus. Ometi ei saa selles kontekstis eitada, et igaüks, kes kasutab kondoomi selleks, et vähendada ohtu teise inimese jaoks, kavatseb vähendada kurja, mis on seotud tema ebamoraalse tegevusega. Selles mõttes osutab Püha Isa, et kondoomi kasutamine "kavatsusega vähendada nakatumise ohtu võib olla esimene samm liikumisel teises suunas, seksuaalsuse inimlikuma kasutamise poole". See kinnitus on selgelt kooskõlas Püha Isa eelneva avaldusega, et see ei ole "tegelikult tee HIV nakkuse hädaga [evil] tegelemiseks".

Mõned kommentaatorid on tõlgendanud Benedictus XVI sõnu vastavalt niinimetatud "väiksema kurja" teooriale. See teooria on aga avatud proportsionalistlikule väärtõlgendusele (cf. Johannes Paulus II, entsüklika Veritatis splendor, n. 75-77). Tegu, mis on objektiivselt kuri, olgugi väiksem kuri, ei saa kunagi olla legitiimselt tahetud. Püha Isa ei öelnud -- nagu mõned isikud on väitnud --, et prostitutsiooni kondoomide kasutamisega võib valida kui väiksemat kurja. Kirik õpetab, et prostitutsioon on ebamoraalne ja sellest tuleb loobuda.

Ometi need, kes on hõlvatud prostitutsioonis ja on HIV-positiivsed ning püüavad vähendada nakkuse ohtu, kasutades kondoomi, võivad astuda esimese sammu teise isiku elu austamise suunas -- isegi kui prostitutsiooni kurjus jääb alles kogu selle raskuses. See arusaam on täielikus kooskõlas Kiriku moraaliteoloogilise traditsiooniga.

Kokkuvõtteks, AIDSi-vastases võitluses peavad katoliiklased ja Katoliku Kiriku agentuurid olema ligi nendele, kes kannatavad, peavad hoolitsema haigete eest ja peavad julgustama kõiki elama [seksuaalses] karskuses enne abielu ja ustavuses abielu ajal. Selles osas on samuti oluline hukka mõista mistahes käitumine, mis madaldab seksuaalsust, sest nagu paavst ütleb, on selline käitumine põhjuseks, miks nii paljud inimesed ei näe enam seksuaalsuses oma armastuse väljendust: "Seepärast on võitlus seksuaalsuse labastamise vastu samuti osa võitlusest selle eest, et seksuaalsust käsitletaks positiivse väärtusena ning et võimaldada sellel positiivselt toimida inimese terviklikule olemisele" (Light of the World, lk. 119).

2 kommentaari:

  1. Tänan eestindamise eest. On tõesti hea, et poleemikale pandi autoriteetse seisukoha avaldamise teel punkt. Üks väike tähelepanek: sõna 'arbitrary' oleks minu meelest parem tõlkida 'meelevaldseks' kui 'suvaliseks', mille vaste näikse olevat 'random'.

    VastaKustuta
  2. Aitüma! Parandasin ära. Tunnistan, et ma ei usu diskussiooni sellega lõppenud olevat. UDK noot või märkus on üsna ettevaatlik, ega võta otseselt seisukohta praeguses diskussioonis peamiseks kujunenud kontratseptsiooni (kitsamalt kondoomi kasutamise) sisima kurjuse (intrinsic evil) küsimuses. Diskussiooni jätkumisele viitab ka Chiesas avaldatud i. Rhonheimeri järjekordne kirjutis.

    VastaKustuta

Kommentaarid modereeritakse