Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

esmaspäev, 16. aprill 2012

Sotsiaaldoktriinist: kokkuvõte

Javier Hervada artikli "Kiriku sotsiaaldoktriini põhimõtted" eelnevad osad:

III. Ühiskond
VII. Lõpetuseks

Kiriku sotsiaaldoktriini põhimõtted, millele siin on heidetud vaid lühike panoraampilk, peavad olema katoliiklaste teenistuses kindla teejuhina nende missioonis maailma pühitsemisel. Need põhimõtted toovad esile alussuunad tegevuseks, mis võimaldab kristlikul ususoolal ja -valgusel muuta maise linna viljakandvaks ning panna Kristuse päästev Rist selles särama.Viited

CC -- Casti connubii, Pius XI ringkiri (1930)
DH -- Dignitatis humanae, Vatikani II Kirikukogu deklaratsioon (1965)
DI -- Diuturnum illud, Leo XIII ringkiri (1881)
DIM -- Divini illius magistri, Pius XI ringkiri (1929)
FC -- Familiaris consortio, Johannes Paulus II apostellik üleskutse (1981)
GE -- Gravissimum educationis, Vatikani II Kirikukogu deklaratsioon (1965)
GS -- Gaudium et spes, Vatikani II Kirikukogu konstitutsioon (1965)
ID -- Immortale Dei, Leo XIII ringkiri (1885)
L -- Libertas praestantissimum, Leo XIII ringkiri (1888)
LE -- Laborem exercens, Johannes Paulus II ringkiri (1981)
LG -- Lumen gentium, Vatikani II Kirikukogu konstitutsioon (1964)
MBS -- Mit brennender sorge, Pius XI ringkiri (1937)
MM -- Mater et magistra, Johannes XXIII ringkiri (1961)
OA -- Octogesima adveniens, Paulus VI kiri (1971)
ONU -- Johannes Paulus II pöördumine ÜRO Peaassamblee 26. istungjärgu poole (2. okt, 1979)
PP -- Populorum progressio, Paulus VI ringkiri (1967)
PT -- Pacem in terris, Johannes XXIII ringkiri (1963)
QA -- Quadragesimo anno, Pius XI ringkiri (1931)
RN -- Rerum novarum, Leo XIII ringkiri (1891)
SP -- Summi pontificatus, Pius XII ringkiri (1939)
UA -- Ubi arcano, of Pius XI ringkiri (1922)

Mõned hilisemad sotsiaaldoktriini puudutavad ringkirjad:
Kirikukogude dokumendid
Paavstide ringkirju

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kommentaarid modereeritakse