Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

laupäev, 21. september 2013

Paavst Franciscuse sõnavõtt Katoliiklike Meditsiiniühingute Rahvusvahelise Föderatsiooni kohtumisest osavõtjate audientsil

Eile toimunud audientsil esines paavst järgmise sõnavõtuga (zenit.org):

Kallid vennad ja õed,

Tervitan teid kogu südamest! Ma tänan Katoliiklike Meditsiiniühingute Rahvusvahelise Föderatsiooni presidenti, doktor Jose Maria Simon Castellavit ning tervitan teid kõiki, kes te osalete sellel rahvusvahelisel konverentsil. Ma loodan, et need saavad olema teie tegevuse jaooks viljakad päevad: usu ja mõistuse valgusel tunnistate te emadust naise fundamentaalse missioonina, olgu vaestes maades, kus sünnitus on ikka veel eluohtlik, või siis jõukamates maades, kus emadust sageli piisavalt ei väärtustata ega edendata.

teisipäev, 13. august 2013

Poolik tõde

9. augusti Postimehe arvamusartiklis kirjutas Evelyn Kaldoja segadusest paavsti märkuse tõlgendamisel homoseksuaalsuse kohta. Paavst viitas oma vastuses ajakirjanikele katekismusele, ent nagu Evelyn märgib, ei vaevu 99% lugejaist algallikatega tutvuma. Kahjuks ei aita neid selles kuigivõrd ka Evelyni selgitus. Ta ütleb, et katekismuse kohaselt "homoseksuaalsed kalduvused kui sellised pole patt", mis on muidugi tõsi. Aga ta ei selgita vääritimõistjate jaoks vahet kalduvuse ja teo vahel, samuti patu ja väärastumuse vahel. Katoliku kiriku õpetus on lihtne, selge, halastav ja õiglane: homoseksuaalne kalduvus iseenesest ei ole patt, vaid loomuse väärastumus. Homoseksuaalsed aktid seevastu on rasked patud. Sellest kalduvusest tulenevatele kiusatustele vastuseismine ja puhtuse säilitamine võib olla moraalse täiustumise ülev, ehkki raske tee. Kirik võtab armastusega vastu need, kes kannavad endas seda kalduvust, ent võitlevad oma elu puhtuse eest. Ta mõistab hukka patu, aga loodab alati inimese pöördumisele patust ja palvetab tema pääsemise eest. Kirik ei saa kunagi toetada homoseksuaalsete liitude seadustamist, kuna ühiskondlikke institutsioone ei saa rajada ei väärastumusele ega patule.

See on lihtne õpetus, mida kellelgi ei tohiks olla liiga raske mõista, isegi kui ta sellega ei nõustu. Segadus aga tuleb sellest, et paljude arvates mõistab Kirik hukka homoseksuaalse kalduvuse kui sellise, ja paljude arvates tähendab kinnitus, et Kirik ei mõista homoseksuaalset kalduvust hukka, homoseksuaalse eluviisi heakskiitu Kiriku poolt. Kahjuks ei aita Evelyni selgitus seda segadust sugugi vähendada, kuna ei too esile katekismuse õpetust tervikuna, selle oluliste eristustega.


PS. Vt ka Usudoktriini Kongregatsiooni dokumenti homoseksuaalsete liitude seadustamise ettepanekute kohta

laupäev, 10. august 2013

Müstikutest ja imetegudest

Glenn Dallaire Bristolist on koostanud huvitavad leheküljed müstikutest ja pühakute imedest.

teisipäev, 21. mai 2013

Katolistika

Katoliiklasi oli 2011. aaasta rahvaloenduse andmeil Eestis 4501. 2000. aastal oli katoliiklasi 5745. Kahanemine 21,65% ehk veidi rohkem kui viiendik. Samal ajal kahanes rahvastik 2,32%, mingit kindlat usku tunnistajate arv 2,12% ja kristlaste arv 3,81%. Seega kahanes katoliiklaste arv oluliselt rohkem kui rahvastik üldiselt või usklike arv.

neljapäev, 16. mai 2013

Usuistika

Rahvaloenduse andmete avaldamine annab võimaluse heita pilk usklikkonnale arvudes. Püüdmata andmeid eriti tõlgendada, esitan mõned tähelepanekud, mis vähemalt minu enese jaoks olid suhteliselt üllatavad:

pühapäev, 12. mai 2013

Fideoratsism ehk järelmõtisklus ühele õukondlikule koosviibimisele

Usu ja mõistuse vahekorra küsimus on huvitav ja mõtiskluseks rikkalikku materjali pakkuv. Aga kui see taandub lõputule korrutamisele, et igasugune vastuolu nende vahel puudub ja seda ei saagi esineda, ja kui see näib esinevat, siis vaid mõistuse eksituse tõttu, siis muutub huvitav teema tüütuks truismiks. Sellel on oht muutuda õõnsaks deklaratsiooniks ja enesekinnituse ideoloogiaks, mis põhineb eeldusel, et meie usk on selge, kindel ja puhas, niisamuti tõeline teadus, mis alandlikult maailma uurides on alati kooskõlas usutõdedega ning vaid usust valgustatud mõistus võimaldab õigesti mõista uurimisest ammutatud uut kogemust. Skeem on lihtne ja selge. Ent nagu tuntud lause "mens sana in corpore sano" puhul, mis täielikul kujul kõlab tegelikult "orandum est, ut sit mens sana in corpore sano", tuleks ka selle skeemi puhul lisada "orandum est, ut sit...".