Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

laupäev, 17. november 2012

Tarkuseraamatu diagnoos meie olukorrale

Saalomoni Tarkuseraamat 14,22-31:
Aga sellest ei olnud neile veel küllalt, et nad eksisid Jumala tundmises, vaid, ehkki elades suures rumaluse sõjas, nad nimetasid niisugust kurja tegu rahuks. Sest kas lapsetapu ohvritega või varjatud salategudega või pööraste, võõrastavate prassimistega pidutsedes, nad ei hoia puhtana elu ega abielu: üks hävitab teise salakavalalt või valmistab talle abielurikkumisega valu. Kõike üheskoos valitseb aga verevalamine ja mõrv, vargus ja pettus, hukatus, uskmatus, mäss, valevandumine, headuse mahakarjumine, tänu unustamine, hingede rüvetamine, loomuvastane suguelu, abielude korratus, hooratöö ja ohjeldamatus.

Sest nimeta ebajumalate teenistus on kõige kurja algus ja põhjus ja lõpp. Sest rõõmutsetakse ju arutult või ennustatakse petlikult või elatakse jumalakartmatult või vannutakse kergesti valet. Kuna nad loodavad elutute ebajumalate peale, ei karda nad karistust valevande pärast. Aga kummagi pärast ootab neid kohus: et nad mõtlesid halvasti Jumalast, kuulates ebajumalaid, ja et nad kavalasti valet vandusid, põlates pühadust. Sest mitte nende võim, kelle nimel nad vannuvad, vaid patustele määratud karistus tabab alati jumalavallatute üleastumist.

reede, 16. november 2012

Peapiiskop Chaput reformatsioonist ja muust

Philadelphia peapiiskop Charles J. Chaput OFM annab leheküljel Public Discourse avaldatud artiklis ülevaate reformatsiooni osast tänapäevase poliitilise ja kultuurisituatsiooni kujunemises. Artikkel on tegelikult kirjutatud eessõnana Notre Dame'i Ülikooli ajalooprofessor Brad S. Gregory raamatule "The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society".

kolmapäev, 31. oktoober 2012

Summa synodalis

Vatikani leheküljel Bulletin Synodus Episcoporum on põhjalik ülevaade äsjalõppenud sünodi kulgemisest, koos tekstidega, mis avanevad vastaval kuupäeval klikkimise peale.


Sünodi 58 ettepanekut, mis anti üle Pühale Isale:

FINAL LIST OF PROPOSITIONS

Introduction

Proposition 1 : THE DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE HOLY FATHER
In addition to the entire documentation on The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith related to this synod, submitted to the Holy Father for his consideration, namely, the Lineamenta, the Instrumentum laboris, the Relatio ante disceptationem, the Relatio post disceptationem, the presentations, both given in the synod hall and those in scriptis, the Message to the People of God, the Reports of the Small Groups and their discussions, the synod fathers have given a certain importance to the following propositions.

The Synod Fathers also humbly request the Holy Father to consider the opportuneness of issuing a document on transmitting the Christian faith through a new evangelization.

pühapäev, 28. oktoober 2012

Sünodi lõpusõnum Jumala rahvale

Täna lõppes Roomas Uue Evangelisatsiooni teemale pühendatud piiskoppide sünod. Järgneb sünodi lõpusõnumi täistekst, pärit Vatikani raadio leheküljelt:


Brothers and sisters,

“Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ” (Romans 1:7). Before returning to our particular Churches, we, Bishops of the whole world gathered by the invitation of the Bishop of Rome Pope Benedict XVI to reflect on “the new evangelization for the transmission of the Christian faith”, wish to address all of you spread throughout the world in order to sustain and direct the preaching and teaching of the Gospel in the diverse contexts in which the Church finds herself today to give witness.

neljapäev, 11. oktoober 2012

Seisukohti kooseluseaduse küsimuses

28.09.2012 -- Eesti Kirikute Nõukogu:

(ekn.ee)1.10.2012 -- SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks:

(decivitate.ee)5.10.2012 -- Eesti Apostellik Administratuur:

(katoliku.ee)

Usu Aasta

Täna algab Usu Aasta, mille paavst Benedictus XVI kuulutas välja aasta eest apostelliku kirjaga motu proprio vormis "Porta Fidei" (ing). Usu Aasta algus langeb kokku Vatikani II Kirikukogu avamise 50nda aastapäevaga ja Katoliku Kiriku Katekismuse väljaandmise 20nda aastapäevaga. See on üleskutseks mõtiskleda usu üle ja taasavastada oma usk, eriti Vatikani II Kirikukogu dokumentide ja Katoliku Kiriku Katekismuse tekstide lugemise, nende õige interpreteerimise ja nende üle sügava järelemõtlemise kaudu. 5. oktoobril andis Apostellik Pönitentsiaarium välja dekreedi Usu Aasta plenaarindulgentsi kohta. Usu Aasta alguse puhul on Eesti Apostellik Administraator, piiskop Philippe Jourdan kirjutanud läkituse Eesti katoliiklastele. Usu Aasta kestab Kristuse, Kõiksuse Kuninga pühani järgmisel aastal, st kuni 24. novembrini 2013.

pühapäev, 7. oktoober 2012

Doktorid ja sünod

Täna algas Roomas uuele evangelisatsioonile pühendatud piiskoppide sünod, mille avamissal kuulutas paavst ühtlasi ametlikult Kiriku doktoriteks Bingeni püha Hildegardi ja Avila püha Johannese.Paavsti jutlus sünodi algusmissal.

Üleeile andis Apostellik Pönitentsiaarium välja dekreedi 11.oktoobril algava Usu Aasta plenaarindulgentsi kohta.

teisipäev, 25. september 2012

Extra Ecclesiam nulla salus 3

Paavst Pius IX

Entsüklika

QUANTO CONFICIAMUR MOERORE (7.-9.)

10. august 1863

7. Ka siin, meie armastatud pojad ja auväärsed vennad, tuleb taas esile tuua ja hukka mõista üks väga ränk eksitus, mille lõksu on langenud mõned katoliiklased, kes usuvad, et on võimalik jõuda igavesele pääsemisele, olgugi, et elatakse eksituses ning võõrdununa usust ja katoliiklikust ühtsusest. Selline uskumus on kahtlemata vastuolus katoliikliku õpetusega. Muidugi on neid, kes maadlevad ületamatu teadmatusega meie pühima religiooni suhtes. Järgides siiralt loomuseadust ja selle käske, mis Jumal on kirjutanud kõikide südamesse, ning olles valmis kuuletuma Jumalale, elavad nad ausalt ning võivad saavutada igavese elu jumaliku valguse ja armu tõhusal väel. Kuna Jumal tunneb, uurib läbi ja mõistab selgelt kõikide vaimu, südant, mõtteid ja loomust, ei luba Tema ülim headus ja heldus mitte kellelgi, kes pole süüdi tahtlikus patus, kanda igavest karistust.

8. Samuti on hästi teada katoliiklik õpetus, et keegi ei saa päästetud väljaspool Katoliku Kirikut. Igavene pääsemine ei saa osaks neile, kes vastustavad sellesama Kiriku autoriteeti ja seadmusi ning jäävad põikpäiselt eraldatuks Kiriku ühtsusest ja samuti Peetruse ametijärglasest, Rooma paavstist, kelle "hooleks Päästja on viinapuuaia usaldanud." Kristuse sõnad on piisavalt selged: "Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner;"5 "kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja;"6 "kes ei usu, mõistetakse hukka;"7 "kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud;"8 "kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab."9 Apostel Paulus ütleb, et selline isik on "pöörane ja teeb pattu ning on ise enese hukka mõistnud;"10 apostlite vürst nimetab neid valeõpetajateks, "kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi ja salgavad ära Issanda, [...] tõmbavad iseeneste peale äkilise hukatuse." 11

9. Hoidku Jumal selle eest, et Katoliku Kiriku lapsed oleksid mingilgi moel ebasõbralikud nende vastu, kes pole meiega ühendatud samade usu ja armastuse sidemetega. Vastupidi, olgu nad alati varmad neid kõigiti teenima nende vajadustes kristliku armastuse teenimisega, olgu nad vaesed või haiged või kannatagu mingi muu läbikatsumise all. Ennekõike päästetagu nad eksituse pimedusest, millesse nad on õnnetult langenud ning püütagu nad tagasi juhtida katoliikliku tõe ja nende armastavaima Ema juurde, kes sirutab alati oma emalikud käed, et neid oma rüppe tagasi võtta. Nõnda, juurdunud kindlalt usus, lootuses ja armastuses ning viljakaina igas heas teos, saavutavad nad igavese pääsemise.

neljapäev, 20. september 2012

Pildikesi uue katedraali konsekreerimisest Karagandas

Fatima Pühima Neitsi Maarja, Kõigi Rahvaste Ema katedraali konsekreerimise tutvustus Karaganda piiskopkonna lehelt (ka vene k).

Pildid: vt New Liturgical Movement lehelt
kolmapäev, 19. september 2012

reede, 7. september 2012

Kirik ja kaasaeg

Hiljuti surnud kardinal Carlo Maria Martini viimse intervjuu kohaselt on Kirik 200 aastat maha jäänud. Aga vahe pole 200 aastat. See on igavik.

laupäev, 18. august 2012

Miraaklid

(Hispaaniakeelsetele!) Dr. Castañón (playlist) müstiliste nähtuste uurija (euharistlikud imed, verepisarais Kristuse ja Neitsi Maarja kujud).
Ingliskeelsete subtiitritega (ülalviidatud seeria neljandast osast):

neljapäev, 9. august 2012

Kultuurikriitik Kunnuse tagurpidine tunnetus

(Käesoleva kirjatüki poleemilise žanri tõttu on see kohati ehk hoogsam kui ma sooviksin, aga olgu pealegi, vast on lõbusam lugeda.)

Kultuurikriitik Kunnus, Mihkel üllitas 26.07 ilmunud Sirbis kriitika Elukultuuri Instituudi poolt väljaantud raamatu „Surmakultuuri arhitektid” aadressil pealkirjaga „Kirikluse agoonia ehk Kristuse teine tulemine”. Kahjuks on emotsionaalne šokk, mille Kunnus on „Surmakultuuri arhitektidega” kohtumisest saanud, kohati kahjustanud tema muidu sageli üsna vahedat analüüsivõimet.

neljapäev, 12. juuli 2012

teisipäev, 10. juuli 2012

pühapäev, 8. juuli 2012

Kutsumusest

Järgnev on tõlge portaali Catholic Culture asutaja dr. Jeffrey Miruse kirjutisest Living the Will of God: Vocation, Avocation, and Moment to Moment. Lisaks sellele, et see näib mulle iseenesest hea ülevaatena kutsumuse katoliiklikust käsitlusest, ajendas mind seda tõlkima purjetamise kujundi kasutamine, mis mõnede lugejate jaoks ehk arusaadavatel põhjustel on mulle südamelähedane. Kasutan siin vocation vastena 'kutsumust' ja avocation vastena 'kutset'.

reede, 6. juuli 2012

Msgr Nicola Bux UDK prefekti kaitsel

UDK konsultant msgr Nicola Bux vastab Vatican Insideri küsimustele UDK uue prefekti peapiiskop Mülleri mõningate seisukohtade osas, mida mõned traditsionalistid peavad hereetilisteks.

kolmapäev, 4. juuli 2012

Peapiiskop Chaput' jutlus Fortnight4Freedom lõpetamisel

USA piiskoppide korraldatud protestiaktsiooni Fortnight for Freedom lõpetamisel Philadelphia peapiiskopi Charles Chaput', O.F.M., täna peetud jutlus Washingtonis, Patuplekita Saamise basiilikas:

Isa Hugh S. Thwaithes Basic Catechism

Isa Hugh S. Thwaites, S.J., alustab oma uusi tutvusi küsimusega: "Kas olete katoliiklane?" Kui vastus on eitav, jätkab isa Hugh küsimuse vormis kinnitusega: "Ent te tahaksite olla, eks ole?" (CH)

Siin on isa Hugh audiovormis Basic Catechism.

Ja veel...

Instrumentum laboris oktoobris algava piiskoppide sünodi jaoks:

35. Apostlite missioon ja selle jätkumine algses Kirikus jääb evangeliseerimise alusmudeliks kõikidel aegadel kui sageli martüüriumiga märgitud missioon, millest annab tunnistust mitte ainult Kiriku ajaloo algus, vaid ka viimane sajand ning isegi meie endi aeg. Martüürium annab usutavuse neile, kes annavad tunnistust; nad ei otsi võimu ega kasu, vaid annavad iseendi elu Kristuse eest. Nad näitavad maailmale kaitsetut ent võimast armastust inimkonna vastu, mis antakse neile, kes järgivad Kristust kuni oma elu täieliku äraandmiseni, vastavalt Jeesuse kuulutusele: "Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki" (Jh 15,20).

Ometi eksisteerivad kahjuks väärad uskumused, mis tõkestavad Hea Sõnumi kuulutamise kohust. Tõepoolest, "tänapäeval kasvab arusaamatus, mille tõttu paljud sageli Issanda evangeliseerimis-käsku kuulda ei võta või jääb see ebatõhusaks (vrd Mt 28,19). Sageli leitakse, et mistahes katse teisi religioossetes küsimustes veenda on nende vabaduse piiramine. Sellest vaatepunktist oleks lubatud vaid iseenese ideede esitamine ning üleskutse, et igaüks toimiks oma südametunnistuse kohaselt, püüdmata neid pöörata Kristuse ja katoliku usu poole. Piisab sellest, ütlevad nad, kui aidata inimestel saada inimlikumaks või ustavamaks iseenda religioonile; piisab õigluse, vabaduse ja solidaarsuse poole püüdlevate kogukondade ehitamisest. Lisaks ei tohiks mõnede arvates kuulutada Kristust neile, kes Teda ei tunne, samuti ei tuleks taotleda Kirikuga liitumist, sest võimalik oleks saada päästetud ka ilma Kristust eksplitsiitselt tundmata ning formaalselt Kirikuga liitumata." (Doctrinal Note on Some Aspects of Evangelization, 3)

36. Ehkki mitte-kristlased võivad pääseda armu läbi, mida Jumal jagab üksnes Temale teadaoleval moel, (V2, Ad gentes, 7) ei saa Kirik mööda vaadata tõsiasjast, et iga inimene püüab ära tunda Jumala tõelist palet ning saavutada täna Jeesus Kristuse, Jumala-kes-on-meiega sõprust. Kristuse, kes on Tõde, täielik järgimine ning Kiriku liikmeks saamine ei kahanda inimlikku vabadust, vaid pigem edendab seda ning viib selle täitumusele isetu armastuse ja kõikide inimeste hüvangu eest hoolitsemise kaudu. Milline hindamatu kingitus on elada Jumala sõprade kõikehõlmavas embuses, mis tuleneb osadusest Tema Poja eluandavas Ihus ja Veres, võtta Tema käest vastu see kindelolek, et meie patud on andeks antud, ning elada usust sündinud armastuses! Kirik igatseb, et kõik saaksid osa nendest rikkustest, nii et nad omandaksid tõe täiuse ja päästevahendid, et saavutada "Jumala laste kirkuse vabadus" (Rm 8,21). Kirik, kes kuulutab usku ja (k)annab seda edasi, jäljendab Jumalat ennast, kes astub osadusse inimkonnaga, andes oma Poja, kes omakorda valab välja Püha Vaimu, et inimesed saaksid uuestisündida Jumala lastena.

Evangeliseerimine ja Kiriku uuenemine

37. Kirik on evangeliseerija, ent ta alustab iseenese evangeliseerimisest. Ta on "nende kogukond, kes usuvad, läbielatud ja jagatud lootuse kogukond, vennaliku armastuse kogukond, ning ta peab lakkamatult kuulatama seda, mida ta peab uskuma, põhistust oma lootusele, uut armastuse-käsku. Ta on maailma kastetud Jumala rahvas, sageli kiusatud ebajumalate poolt, ning ta peab alati kuulatama teadaandmist 'Jumala suurtest tegudest', mis pöörasid ta Issanda poole; ta peab laskma Jumalal end taas kokku kutsuda ja -ühendada. Lühidalt, see tähendab, et kui ta tahab säilitada värskust, energilisust ja jõudu Evangeeliumi kuulutamiseks, vajab ta [ise] pidevat evangeliseerimist" (Paulus VI, Evangelii nuntiandi, 14, 15). Vatikani II Kirikukogu on jõuliselt tõstatanud Kiriku evangeliseerimise teema, püsiva pöördumise ja uuenemise kaudu, selleks et usutavalt evangeliseerida maailma (V2, Ad gentes, 5, 11, 12). Selles suhtes on täna endiselt tähenduslikud paavst Paulus VI sõnad, kui ta kinnitab evangeliseerimise esmasust ja tuletab kristlastele meelde: "Oleks kasulik, kui iga kristlane ja iga evangeliseerija palvetaks järgmise mõtte üle: inimesed saavad Jumala armu läbi pääseda ka muul moel, isegi kui me ei kuuluta neile Evangeeliumi; ent meie, kas meie saame pääseda, kui meie hoolimatuse või kartuse või häbenemise tõttu -- mida p. Paulus nimetas 'Evangeeliumi häbenemiseks' (Rm 1,16) -- või väärade ideede tagajärjel seda ei kuuluta?" (Evangelii nuntiandi, 74)

teisipäev, 3. juuli 2012

Evangeliseerimisest

Kord, mitte väga ammu, kuulsin üht preestrit jutlustamas, et me ei peaks nii väga oma usust rääkima või seda kuulutama, parem on "oodata, kuni meilt küsitakse, et mis meid toidab, et me nii hästi elame", või midagi sellist. Sattusin nüüd lugema kardinal Arinze lühikest sõnavõttu UDK dokumendi "Dokrinaalne märkus evangelisatsiooni mõningate aspektide kohta" tutvustamisel (14. dets. 2007), kus ta jõuliselt esindas teistpidist seisukohta, mis vastab minu arvates rohkem kristlase missioonile "minge ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule":
"Meie kristliku usu jagamist teistega, kes veel ei tunne Kristust, tuleb käsitada armastusteona, eeldusel, et seda tehakse täieliku austusega nende inimväärikuse ja vabaduse suhtes. Tõepoolest, kui kristlane ei püüa levitada Evangeeliumi, jagades seda Jeesus Kristuse ülivõimsat tundmist (vrd Fi 3,8) teistega, siis võime kahtlustada, et see kristlane pole kas usus täielikult veendunud, või ei soovi isekuse ja laiskuse tõttu jagada pääsemise täielikku ja külluslikku vahendit oma kaasinimestega."

esmaspäev, 2. juuli 2012

NCR indervjuu peapiiskop di Noiaga

Väljaandes National Catholic Register ilmus põhjalik ja väga huvitav intervjuu hiljuti Ecclesia Dei komisjoni asepresidendiks määratud dominikaani, peapiiskop Augustine di Noiaga.

LISATUD 10.07
Veel üks intervjuu peapiiskop di Noiaga Vatican Insideris.

UDK uus prefekt

Püha Isa on määranud UDK uueks prefektiks Regensburgi senise piiskopi Gerhard Ludwig Mülleri, tõstes ta ühtlasi peapiiskopi seisusesse. Kardinal William Joseph Levada esitas oma lahkumispalve seoses 75 aasta vanusepiiri ületamisega möödunud aastal. Piiskop Müller on 64-aasatane. UDK prefektina on piiskop Müller automaatselt ka Ecclesia Dei Paavstliku Komisjoni, Paavstliku Piibli-komisjoni ja Rahvusvahelise Teoloogilise Komisjoni president. (Vt VIS, Andrea Tornielli (vt ka Vatican Insider), isa Z, Whispers in the Loggia, Paolo Rodari, John Allen, Hermeneutics of Continuity, Rorate Coeli, LifeSiteNews)

pühapäev, 1. juuli 2012

Läbirääkimised lähenevad lõpule?

Või siis jälle mitte.

13. juuni kohtumise järel UDK prefekti kardinal Levada ja SSPX ülema piiskop Fellay vahel tekkis korraks mulje, et lõpp on tõepoolest lähedal. Paraku selgus peagi, et ilmselt siiski mitte. Pigem võib olla algamas läbirääkimiste uus faas. Nagu kirjutati kohtumise järel DICI kommünikees: "Soov täiendavate selgituste järele võib päädida diskussioonide uue faasiga." Lugedes uuesti üle VIS kommünikee, võib sarnase vihje välja lugeda viimasest lausest: "Kohtumise lõpus väljendati lootust, et see täiendav võimalus reflektsiooniks aitab samuti kaasa täieliku osaduse saavutamisele P. Pius X Vennaskonna ja Apostelliku Aujärje vahel."

reede, 29. juuni 2012

Vangerdused...

Sandro Magister Chiesas ja John Allen NCRis vaatlevad positsioonimängu Vatikanis.

teisipäev, 26. juuni 2012

Uus ametikoht Vatikanis

Mitmete meediaskandaalide järel asub Vatikani Riigisekretariaadis tööle kommunikatsiooninõunik, kelle ülesandeks on tegeleda kommunikatsiooniprobleemidega Riigisekretariaadis ning koordineerida suhteid Püha Tooli pressikeskuse ja Püha Tooli teiste meediainstitutsioonide vahel (Vatikani raadio ja televisioon, L'Osservatore Romano). Uude ametisse on värvatud Fox Newsi Rooma-korrespondent, ameerika ajakirjanik Gregory Burke, kes on Opus Dei numeraar ja on paaril korral sarnase pakkumise juba tagasi lükanud. (Whispers in the Loggia)


PS (28.06): Vestlus L'Osservatore Romanos

pühapäev, 24. juuni 2012

Uue evangelisatsiooni rindelt

TÄIENDATUD 25.06
Johannes Paulus II osutas järjepidevalt "uue evangelsiatsiooni" vajadusele dekristianiseerunud regioonides, sealhulgas muidugi eelkõige Euroopa kultuuriruumis, ja Benedictus XVI on omalt poolt püüdnud anda sellele initsiatiivile konkreetsemat kuju. Üheks sammuks oli niinimetatud "eesõue" kohtumiste sisseseadmine Paavstliku Kultuurinõukogu suunamisel (väike ülevaade John Allenilt). Initsiatiiv lähtus Benedictus XVI 2009. aasta jõulukõnest kuuriale, kus ta meenutas oma reisi Tšehhi, statistiliselt Euroopa kõige sekulariseerunumasse riiki. "Eesõu" viitas Jeruusalemma templi eesõuele (courtyard of the gentiles), mis oli avatud ka paganatele. See on mõeldud kohtumispaigana katoliikliku maailma-, ühiskonna- ja inimesekäsituse ning kaasaegse sekulaarse kultuuri esindajate vahel. Viimane kohtumine toimus Palermos 29.-30. märtsil teemal "Seaduslikkuse kultuur ja multireligioosne ühiskond". Eelmised kohtumised on toimunud Bolognas, Pariisis, Bucharestis, Firenzes, Roomas ja Tiranas.

Kui "rahvaste eesõue" kohtumised on aset leidnud Paavstliku Kultuurinõukogu presidendi kardinal Gianfranco Ravasi eestvedamisel, siis "uue evangelisatsiooni" spetsiifilisemaks edendamiseks otsustas Benedictus XVI (väidetavalt kardinal Angelo Scola ettepanekul) luua koguni uue struktuuri Rooma kuurias -- Uue Evangelisatsiooni Edendamise Paavstliku Nõukogu. Uus nõukogu loodi 21. septembril 2010 väljaantud apostelliku kirjaga motu proprio vormis Ubicumque et semper. Nõukogu presidendiks määrati mõnevõrra üllatuslikult peapiiskop Rino Fisichella, kes oli hiljuti lahkunud Paavstliku Elu-akadeemia presidendi kohalt seoses skandaaliga, mille ta põhjustas oma seisukohavõtuga nn Brasiilia tüdruku loos, mille klaarimiseks oli Usudoktriini Kongregatsioon sunnitud kinnitama Kiriku doktriini tehisabordi kohta. Samuti on "uuele evangelisatsioonile" pühendatud oktoobris asetleidev piiskoppide sünod, mille instrumentum laboris (lad. töövahend; st töödokument; aasta eest avaldati nö "lähtedokument" ehk lineamenta, millele põhjal oodati Kiriku kõikidelt tasanditelt seisukohti töödokumendi formuleerimiseks) hiljuti avaldati. Oktoobris algab teatavasti ka paavsti poolt apostelliku kirjaga motu proprio vormis Porta fidei väljakuulutatud Usu Aasta, mis on pühendatud Vatikani II Kirikukogu alguse 50ndale aastapäevale, aga langeb kokku ka Katoliku Kiriku Katekismuse avaldamise 20nda aastapäevaga. Uue evangelisatsiooni nõukogu käivitas mõne päeva eest Usu Aastale pühendatud võrgupesa ning peapiiskop Fisichella ja nõukogu alamsekretär msgr Graham Bell tutvustasid pressikonverentsil nõukogu plaane Usu Aastaks ning Usu Aasta logot, mis kujutab Kirkut täies purjes laevana, mastipuuks rist, purjed moodustamas tähekombinatsiooni IHS (Iesus homini salvator), taustaks päike, mis sümboliseerib Armulauda:


neljapäev, 14. juuni 2012

50. Euharistlik Kongress

Iirimaal on käimas 50. Rahvusvaheline Euharistlik Kongress.Lähemalt euharistlikest kongressidest vt. Wikipediast.

Läbirääkimised SSPX-ga lähenevad lõpule

MUUDETUD 15.06
13.06 kohtusid Vatikanis UDK prefekt kardinal Levada ja SSPX ülem piiskop Fellay. VIS teatel andis kardinal Levada piiskop Fellayle edasi Püha Tooli seisukoha SSPX vastuse suhtes doktrinaalsele preambulale. Samuti esitati esialgne dokument personaalprelatuuri kui SSPX võimaliku tulevase staatuse kohta. Piiskop Fellay lubas oma vastuse anda "mõistliku aja jooksul". Vennaskonna kõikide piiskoppidega tegeldakse "eraldi ja singulaarselt".

Loe lähemalt:

esmaspäev, 11. juuni 2012

Pilte Corpus Christi pühaltPildistas Varro

reede, 25. mai 2012

Järjekordsed skandaalid Vatikanis

Eile teatati Ettore Gotti Tedeschi, nn "Vatikani Panga" (Istituto per le Opere di Religione, IOR) juhataja vastasest umbusaldushääletusest. Neli IOR nõukogu viiest liikmest (viies on Tedeschi ise) teatasid, et Tedeschi on usalduse kaotanud, kuna pole toime tulnud enesele võetud ülesannetega IOR operatioonide läbipaistvamaks muutmisel.

Täna aga teatati paavsti "kammerhärra", Paolo Gabriele arreteerimisest, keda süüdistatakse Vatikani viimasel ajal vaevanud salastatud ja privaatse informatsiooni lekitamises, nn Vatileaks afääris.

Loe kommentaare Andrea Tornielli (+Vatican Insider), John Allen Jr., Rorate Coeli.

Litsid naised need Tervise Hävingu Instituudi omad

On omale lateksi pähe tõmmanud ja näevad nüüd kogu maailma kummiselt. Alles nad libustasid naisi oma plakatitega, nüüd siis mehi. Lausa kummitab. Kui paarisaja aasta pärast mõni eestlane veel alles on, siis on Tervise Hävingu Instituudi töö küll liiva jooksnud.

UDK  kommentaar :) 

reede, 11. mai 2012

FSSPX sisedialoog

Prantsuskeelne Riposte catholique avaldas eile kaks kirja FSSPX piiskoppide omavahelisest kirjavahetusest. Esimene kiri pärineb 7. aprillist ja sellele on alla kirjutanud piiskopid de Galarreta, de Mallerais ja Williamson. See on adresseeritud FSSPX generaalnõukogule ning selles kutsutakse üles mitte nõustuma Vatikani poolt etteantud doktrinaalse preambulaga või Püha Tooli pakutava kokkuleppega. Piiskop Fellay ja teiste generaalnõukogu liikmete vastus pärineb 14. aprillist ja selles esitatakse kaalutlused pakutava kokkuleppe aktsepteerimise poolt. Ingliskeelset tõlget kirjast saab lugeda blogist Rorate Coeli.

Kirju kommenteerib ka Andrea Tornielli Vatican Insider lehel.

kolmapäev, 9. mai 2012

Teadanne katehheesi kursuse kohta

2012.-2013. a. katehheesi kursus täiskasvanutele Peeter-Pauli koguduse juures algab kolmapäeval, 26. septembril 2012. Soovijad võivad ennast kirja panna koguduse kantseleis Vene tn 18 (tel. 6446367) või registreeruda kontaktvormi kaudu. Katehhees on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad vastu võtta ristimist või esimest armulauda, või soovivad põhjalikumalt tutvuda katoliku kiriku õpetusega.

pühapäev, 6. mai 2012

Feser contra Rosenberg

Edward Feseri 10sse postitusse jaotatud kriitika Alex Rosenbergi The Atheist’s Guide to Reality saientismi kohta.

neljapäev, 3. mai 2012

Apostel Filippuse haua avastamine

Arheoloog Francesco D'Andria jutustab Zeniti intervjuus püha apostel Filippuse haua avastamise loost möödunud aastal Hierapolises, Früügias, praeguses Türgis.Biblical Archelogy Review


pühapäev, 29. aprill 2012

Pro multis

Paavsti kiri Saksa piiskoppide konverentsile vajadusest asendada euharistlikus palves (ja mujal) väljend "kõikide eest" väljendiga "paljude eest".

Pius IX läkitus tänaseks kutsumuste päevaks :)

Entsüklikast Qui pluribus (1846):
19. Therefore, in this great crisis for religion, because We are greatly concerned for the salvation of all the Lord's flock and in fulfillment of the duty of Our Apostolic ministry, We shall certainly leave no measure untried in Our vigorous effort to secure the good of the whole Christian family. Indeed, We especially call forth in the Lord your own illustrious piety, virtue and prudence, venerable brothers. With these and relying on heavenly aid, you may fearlessly defend the cause of God and His holy Church as befits your station and the office for which you are marked. You must fight energetically, since you know very well what great wounds the undefiled Spouse of Christ Jesus has suffered, and how vigorous is the destructive attack of Her enemies. You must also care for and defend the Catholic faith with episcopal strength and see that the flock entrusted to you stands to the end firm and unmoved in the faith. For unless one preserves the faith entire and uninjured, he will without doubt perish forever.[17]

Petitsioon eugeenika vastu

http://www.stopeugenicsnow.org/

kolmapäev, 25. aprill 2012

Kiire kasv ka Hiinas

Hoolimata Vatikani ja Hiina Patriootliku Katoliikliku Assotsiatsiooni jätkuvast vastasseisust, kasvab ka Hiina katoliiklaste arv jõudsalt. Ülestõusmispühadel ristiti Hiinas üle 22000 inimese. Rahvaarvusid võrreldes on see muidugi Lõuna-Korea kõrval tagasihoidlik saavutus.

Toimekamad kardinalid

Sandro Magister teeb ülevaate kardinalide toimetamisest Vatikani dikasteeriumites.

neljapäev, 19. aprill 2012

Kristluse plahvatus Lõuna-Koreas

Chiesas avaldatud artiklis on juttu kristluse ülikiirest levikust Lõuna-Koreas, kus kristlaste osakaal on kasvanud 2%-lt 1960. aastal 30%-ni 2010. aastal. Katoliiklaste osakaal on ~11%. Ka käesoleva aasta Ülestõusmispühadel võeti seal Kirikusse vastu kümneid tuhandeid katehumeene. Isa Paul Kim Bo Rok sõnul: "Me oleme pöördumiste laine all ülekoormatud ja palume maailma kristlastelt vähemalt palve-abi." Põhilisteks apostliteks on ilmikud, kes on püstitanud programmi "Evangelisatsioon kakskümmend kakskümmend" raames eesmärgi pöörata 2020ndaks aastaks 20% elanikonnast katoliiklusse.

UDK asub reformima USA Naiskongregatsioonide Juhtide Konverentsi

UDK avaldas "Doktrinaalse hinnangu Naiskongregatsioonide Juhtide Konverentsile" (NKJK, ingl Leadership Conference of Women Religious (LCWR)), mida naljahambad on nimetanud ka "nunnade magisteeriumi instrumendiks". Üldise hinnangu kohaselt:
... näitab hinnang tõsiseid doktrinaalseid probleeme, mis mõjutavad paljusid konsekreeritud elus. Dokrinaalsel tasandil iseloomustab kriisi religioosse konsekratsiooni fundamentaalse kristoloogilise keskme ja fookuse kahanemine, mis viib omakorda mõnede pühendunute seas “püsiva ja elava Kiriku-tunnetuse” kadumisele.
Doktrinaalse hinnangu ettevõtmist ajendanud peamisi probleemseid valdkondi oli kolm:
  1. Sõnavõtud NKJK kogunemistel, "milles on ilmnenud probleemseid avaldusi ning tõsiseid teoloogilisi, isegi doktrinaalseid eksimusi", millele NKJK pole adekvaatselt reageerinud.
  2. Korporatiivne dissidentlus, eriti naiste ordineerimise ja homoseksuaalsuse küsimustes. Õdede poolt UDK-le saadetud kirjad näitavad, et "need õed võtavad kollektiivselt positsiooni, mis ei ole kooskõlas Kiriku õpetusega inimliku seksuaalsuse kohta".
  3. Radikaalne feminism, "sh teoloogilised tõlgendused, mis riskivad väärastada usku Jeesusesse ja Tema armastavasse Isasse, kes saatis oma Poja maailma päästmiseks. Veelgi enam, mõningad kommentaarid "patriarhia" kohta väärastavad seda viisi, kuidas Jeesus on struktureerinud Kiriku sakramentaalse elu; teised seavad kahtluse alla isegi ilmutatud doktriinid Püha Kolmainsuse, Kristuse jumalikkuse ja Pühakirja inspireerituse kohta." 
 Doktrinaalse hinnangu läbiviimisel kogutud materjalid esitati 12. jaanuaril möödunud aastal toimunud UDK korralisele sessioonile, mille otsuse kohaselt:
NKJK käesolev doktrinaalne ja pastoraalne olukord on ränk ning tekitab tõsist muret, arvestades ka mõju, mida NKJK omab kongregatsioonidele mujal maailmas.
  Selleks, et tagada NKJK edasise tegevuse ja seisukohtade vastavus Kiriku õpetusele, määrab UDK "peapiiskop-delegaadi, keda abistavad kaks piiskoppi, NKJK tegevuse ülevaatamiseks, juhatamiseks ja heakskiitmiseks, kus see on vajalik". Delegaadi mandaat, mis võib kesta kuni viis aastat, sisaldab järgmisi volitusi:
  1. Teha vajalikud parandused NKJK põhikirjas ning esitada muudetud põhikiri heakskiitmiseks Pühale Toolile.
  2. Vaadata üle NKJK tegevusplaanid ja programmid, et tagada selle missiooni vastavus Kiriku õpetusele ja distsipliinile.
  3. Luua NKJK uusi programme formatiivse materjali väljatöötamiseks, mis võimaldaks sügavamalt mõista Kiriku usudoktriini.
  4. Vaadata üle ja juhendada liturgiliste normide ja tekstide rakendamist.
  5. Vaadata üle NKJK sidemed afilieeritud organisatsioonidega.


kolmapäev, 18. aprill 2012

SSPX vastus

Täna väljastas paavstlik komisjon "Ecclesia Dei" järgmise teate:

"Vastavalt 16. märtsil Usudoktriini Kongregatsiooni ruumides toimunud kohtumisel esitatud nõudmisele, sai komisjon 17. aprillil vastuse piiskop Bernard Fellaylt, P. Pius X Ühingu ülemalt. Vastuse teksti uuritakse dikasteeriumi  poolt ning esitatakse siis Pühale Isale otsustamiseks."

Eile õhtul teatas Vatikani-vaatleja Andrea Tornielli väljaandes Vatican Insider, et piiskop Fellay on andnud komisjonile positiivse vastuse doktrinaalsele dokumendile (väikeste muudatustega), millega nõustumine on eeltingimuseks SSPX staatuse normaliseerimiseks Kirikus. SSPX pressiteade ei kinnita vastuse "positiivsust".

Arvatakse, et paavsti positiivse otsuse korral omistatakse SSPX-le personaalprelatuuri staatus, ehkki räägitakse ka ordinariaadist. Doktrinaalne preambula, mida ei ole avaldatud, arvatakse olevat lähedane professio fidei-le (loe ka UDK kommentaare viidatud teksti lõpus).

Läbirääkimiste kulgemise kohta vt blogist Rorate Coeli.

esmaspäev, 16. aprill 2012

Sotsiaaldoktriinist: kokkuvõte

Javier Hervada artikli "Kiriku sotsiaaldoktriini põhimõtted" eelnevad osad:

III. Ühiskond
VII. Lõpetuseks

Kiriku sotsiaaldoktriini põhimõtted, millele siin on heidetud vaid lühike panoraampilk, peavad olema katoliiklaste teenistuses kindla teejuhina nende missioonis maailma pühitsemisel. Need põhimõtted toovad esile alussuunad tegevuseks, mis võimaldab kristlikul ususoolal ja -valgusel muuta maise linna viljakandvaks ning panna Kristuse päästev Rist selles särama.Viited

CC -- Casti connubii, Pius XI ringkiri (1930)
DH -- Dignitatis humanae, Vatikani II Kirikukogu deklaratsioon (1965)
DI -- Diuturnum illud, Leo XIII ringkiri (1881)
DIM -- Divini illius magistri, Pius XI ringkiri (1929)
FC -- Familiaris consortio, Johannes Paulus II apostellik üleskutse (1981)
GE -- Gravissimum educationis, Vatikani II Kirikukogu deklaratsioon (1965)
GS -- Gaudium et spes, Vatikani II Kirikukogu konstitutsioon (1965)
ID -- Immortale Dei, Leo XIII ringkiri (1885)
L -- Libertas praestantissimum, Leo XIII ringkiri (1888)
LE -- Laborem exercens, Johannes Paulus II ringkiri (1981)
LG -- Lumen gentium, Vatikani II Kirikukogu konstitutsioon (1964)
MBS -- Mit brennender sorge, Pius XI ringkiri (1937)
MM -- Mater et magistra, Johannes XXIII ringkiri (1961)
OA -- Octogesima adveniens, Paulus VI kiri (1971)
ONU -- Johannes Paulus II pöördumine ÜRO Peaassamblee 26. istungjärgu poole (2. okt, 1979)
PP -- Populorum progressio, Paulus VI ringkiri (1967)
PT -- Pacem in terris, Johannes XXIII ringkiri (1963)
QA -- Quadragesimo anno, Pius XI ringkiri (1931)
RN -- Rerum novarum, Leo XIII ringkiri (1891)
SP -- Summi pontificatus, Pius XII ringkiri (1939)
UA -- Ubi arcano, of Pius XI ringkiri (1922)

Mõned hilisemad sotsiaaldoktriini puudutavad ringkirjad:
Kirikukogude dokumendid
Paavstide ringkirju

pühapäev, 15. aprill 2012

"Ettevõtja kutsumus"

Õigluse ja Rahu Paavstliku Nõukogu egiidi all on ilmunud huvitav dokument "Ettevõtja kutsumus: Mõtisklus". (Viide John Allen)

reede, 13. aprill 2012

Neokatehumenaalse Tee liturgia luubi all

Vatikani-vaatleja Sandro Magister kirjutab, et paavsti korraldusel on moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad usudoktriini kongregatsiooni, liturgia ja sakramentide kongregatsiooni ning paavstliku ilmikute nõukogu esindajad, ülesandega selgitada, kas Neokatehumenaalse Tee missad on kooskõlas Kiriku liturgiliste normidega või mitte.

kolmapäev, 11. aprill 2012

Richard Dawkins vs kardinal George Pell

9. aprillil väitlesid Sydneys tuntud võitlev ateist Richard Dawkins ja Sydney peapiiskop kardinal George Pell (vt MercatorNet):

pühapäev, 8. aprill 2012

Surrexit Christus! Alleluia

Palju õnne kõigile taaskordse meeldetuletuse eest, millesse me usume:

1Kr 16-26:
Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud; kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu; sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul; ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe. Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm.

Palju õnne kõigile ristituile ja Katoliku Kirikusse pöördunuile!
Kuulates pöördunute usutunnistust, meenus aasta eest kirja pandu. Endiselt jääb loota, et kinnitust "Peale selle usun kõike, mida Katoliku Kirik õpetab ja kuulutab, kui Jumala poolt ilmutatud tõde", ei tõlgendata nagu oleks Kiriku iga õpetus jumalikult ilmutatud, vaid et jumaliku ilmutusena tuleb uskuda kõike seda, mille kohta Katoliku Kirik õpetab, et see on Jumala poolt ilmutatud. (Lähemalt loe UDK doktrinaalsest kommentaarist motu propriole Ad tuendam fidem)

Tõrvatilgaks meepotis osutus poola ja leedu keele täielik pagendamine Ülestõusmispühade liturgiast katedraalis ning nende arvelt "rahvastevahelise suhtlemise keele" jõuline esiletõstmine. Tõtt öelda jääb selline keelepoliitika mulle täiesti arusaamatuks. TÄIENDUS: Piiskopi selgituse kohaselt käib vigiilmissal vähe vanemaid poolakaid, ja need nooremad, kes käivad, ei räägi enam eriti poola keelt.

reede, 6. aprill 2012

Sotsiaaldoktriinist 6

(Vt 1., 2., 3., 4. ja 5. osa)


VI. Sotsiaalmajanduslik kord

19. SOTSIAALKÜSIMUS
Vaesunud tööliste "proletaarse" klassi ilmumine 19. sajandil tõi enesega kaasa "sotsiaalküsimuseks" nimetatud probleemi. Kuigi see on paljudes kohtades kaotanud suurema osa oma algsest teravusest, püsivad mõned sotsiaalküsimuse lahendamata aspektid siiani. Algselt seisnes see peamiselt karjuvas ebaõigluses palgatööliste suhtes: äärmiselt kesine sissetulek, tõsine kaitse puudumine, töö ebakindlus, jmt. Selle olukorra aluseks oli valitsev individualistlik liberalism, mis võttis omaks kommertsiaalse hoiaku töö suhtes ning allutas selle nõudmise ja pakkumise seadusele. Samal ajal kõrvaldati "lepinguvabaduse" propageerijate poolt vahepealsed institutsioonid, nagu gildid ja muud tööliste organisatsioonid, ning töötajad jäeti ilma läbirääkimisvahendeist oma tööandjatega.

Surmakultuuri arhitektid

Elukultuuri Instituudilt ilmus 400 leheküljeline tõlkeraamat "Surmakultuuri arhitektid", autoriteks Donald DeMarco ja Benjamin Wiker.


Kaanetutvustuselt:
“Paljud rooma paganlikud tavad ⎯  ja just need, mille esimesed ristiusku pöördunud inimesed pidid kõrvale heitma kui surmateele juhtijad ⎯  on saanud jälle kaasaegse kultuuri osaks. […] Mis seletus on sellisel võimsal tagasipöördumisel tumeda paganliku kõlbluspraktika juurde pärast nii paljusid sajandeid kristlikku kultuuri? Vastus on, et esile on kerkinud uus ettekujutus inimeseks olemisest, uut tüüpi paganlus, ja sellel on oma kindlad arhitektid, kes on teadlikult ehitanud olemasoleva kristliku kultuuri sisse uue kultuuri ning püüavad sellega hävitada ja asendada kristlikku kultuuri. Need, kes ehita-vad sellise ettekujutuse kohaselt, ongi surmakultuuri arhitektid.”
Tutvustusest EKI lehel:
Raamatus on vaatluse all kahekümne kuue viimase kahe sajandi jooksul Lääne kultuuriruumi tugevalt mõjutanud inimese elu ja ideed ning nende vahelised seosed. Teiste seas on fookuses Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Charles Darwin, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, August Comte, Sigmund Freud, Alfred Kinsey ja Margaret Sanger.
Varro Vooglaid kirjutab raamatu eessõnas:
Antud raamat näitab selgesti, et ideedel on tagajärjed ning et halbadel ideedel võivad olla kujutelda-matult rängad tagajärjed. Et neutraalseid ideid ega maailmavaadet ei eksisteeri, lasub igal inimesel ja kogu ühiskonnal kaalukas vastutus tõsiselt järele mõelda, milliseid ideid me oma sõnades ja tegudes toetame ja järgime. Eriti kaalukas vastutus lasub kõigil, kes on teistele eeskujuks ja õpetajaks. Loodan, et käesolev raamat aitab seda vastutust teadvustada ja kanda.
Raamatut soovitab ka prof Tõnu Lehtsaar, kes kirjutab teose tagakaanel:
Käesolevas raamatus on näidatud, kuidas erinevad ideed mõjutavad inimsuhteid, ühiskonda ja kultuuri. Paljud eriilmelised mõttesuunad on koondatud ühe nimetaja alla, mida autorid nimetavad surmakultuuriks. Soovitan raamatut kõigile, kes püüavad mõista kaasaegses maailmas toimuvat.