Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

esmaspäev, 8. märts 2010

Filioque Firenze Kirikukogul

Session 6—6, July 1439

[...] kui ladinlased ja kreeklased sel pühal kirikukogul kokku tulid, tahtsid nad kõik, et muude asjade seas arutataks ülima hoolikuse ja väsimatult tähelepaneliku uurimisega artiklit Püha Vaimu lähtumisest. Toodi esile tekstid Pühadest Kirjadest ning paljudelt autoriteetidelt nii ida kui lääne pühade doktorite seast, kellest mõned väidavad, et Püha Vaim lähtub Isast ja Pojast, teised aga ütlevad, et lähtumine on Isast Poja kaudu. Kõik püüdsid anda edasi sama tähendust erinevate sõnadega. Kreeklased kinnitasid, et kui nad väidavad, et Püha Vaim lähtub Isast, ei mõtle nad sellega välistada Poega; ent kuna neile näis, et ladinlased kinnitavad, et Püha Vaim lähtub Isast ja Pojast justkui kahest printsiibist ja kui kaks hingust, siis keeldusid nad ütlemast, et Püha Vaim lähtub Isast ja Pojast. Ladinlased kinnitasid, et nad ütlevad Püha Vaimu lähtuvat Isast ja Pojast mitte mõeldes välistada Isa olemast kogu jumaluse, see on nii Poja kui Püha Vaimu allikas ja printsiip, ega eelda Püha Vaimu lähtumise tõttu Pojast, et Poeg ei võta [Teda] vastu Isalt, ega väida nad olevat kahte printsiipi või kahte hingust; vaid nad kinnitavad, et on ainult üks printsiip ja üks Püha Vaimu hingus, nagu nad on ka siiani kinnitanud. Kuna seega kõigest sellest tulenes üks ja sama tähendus, leppisid nad üksmeelselt kokku ja nõustusid järgneva püha ja Jumalale meelepärase ühinemisega, ühes-samas mõttes ja ühes vaimus [mind].

Pühima Kolmainsuse, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, määratleme, selle püha üleilmse Firenze Kirikukogu heakskiidul, et järgmist usutõde peavad kõik kristlased uskuma ja selle vastu võtma ning nõnda seda tunnistama: et Püha Vaim on igavesti Isast ja Pojast, ning Tema olemus ja subsistentne olemine on Isast koos Pojaga, ning Ta lähtub mõlemast igavesti kui ühest printsiibist ja kui üksainus hingus. Me kuulutame, et kui pühad doktorid ja isad ütlevad Püha Vaimu lähtuvat Isast Poja kaudu, siis kannab see mõtet, et seeläbi tähistatakse ka Poega, samamoodi kui Isa, Püha Vaimu subsisteerimise põhjusena kreeklaste järgi ning printsiibina ladinlaste järgi.

Ja kuna Isa andis oma ainusündinud Pojale Tema sündimises kõik, mis Isal on, välja arvatud Isaks-olemine, siis on Pojal igavesti Isalt, kellest on Tema igavene sündimine, ka see -- nimelt, et Püha Vaim lähtub Pojast.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kommentaarid modereeritakse