Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

teisipäev, 21. juuni 2011

Perekonna õiguste harta

Esitatud Püha Tooli poolt kõigile perekonna missioonist tänases maailmas hoolivatele isikutele, institutsioonidele ja võimudele 22. oktoobril, 1983.

Preambula

Võttes arvesse, et:

A. Isiku õigustel, isegi kui need on väljendatud indiviidi õigustena, on fundamentaalne ühiskondlik mõõde, mis leiab loomuliku ja elulise väljenduse perekonnas;

B. perekond põhineb abielul, sellel elu intiimsel ühendusel mehe ja naise vahelises komplementaarsuses, mis kehtestatakse vabalt sõlmitud ja avalikult väljendatud lahutamatu abielusidemega ning on avatud elu edasiandmisele;

C. abielu on loomulik institutsioon, millele on eksklusiivselt usaldatud elu enasiandmise missioon;

D. perekond, loomulik ühiskond, eksisteerib enne riiki või mistahes muud kogukonda, ning sellel on loomupärased võõrandamatud õigused;

E. perekond on, veelgi enam kui vaid juriidiliine, ühiskondlik ja majanduslik üksus, armastuse ja solidaarsuse kogukond, mis on ainulaadselt kohane edasi kandma selle oma liikmete ning ühiskonna arenguks ja heaoluks hädavajalikke kultuurilisi, eetilisi, ühiskondlikke, vaimseid ja religioosseid väärtusi;

F. perekond on koht, kus erinevad põlvkonnad tulevad kokku ja aitavad üksteisel kasvada inimlikus tarkuses ning kooskõlastada üksikisikute õigusi ühiskondliku elu nõudmistega;

G. perekonnal ja ühiskonnal, mis on vastastikku seotud eluliste ja orgaaniliste sidemetega, on teineteist vastastikku täiendavad funktsioonid iga isiku ja inimkonna hüve kaitsmisel ja edendamisel;

H. erinevate kultuuride kogemus läbi ajaloo on näidanud ühiskonna poolt perekonna institutsiooni tunnustamise ja kaitsmise vajadust;

I. ühiskond peab, ning erilisel moel peavad riik ja rahvusvahelised organisatsioonid, kaitsma perekonda poliitilise, majandusliku, ühiskondliku ja õigusliku iseloomuga meetmetega, mis on suunatud perekonna ühtsuse ja püsivuse kindlustamisele, nii et see saaks täita talle eriomast funktsiooni;

J. perekonna õigused, põhivajadused, heaolu ja väärtused, olgugi, et neid mõningail juhtudel üha rohkem kaitstakse, on sageli eiratud ning mitte harva ohustatud seaduste, institutsioonide ja sotsiaal-majanduslike programmide poolt;

K. paljud perekonnad on sunnitud elama vaesuse olukorras, mis ei võimalda neil väärikusega oma osa täita;

L. Katoliku Kirik, olles teadlik, et isiku, ühiskonna ja Kiriku enese hüve teostub perekonna kaudu, on alati pidanud oma missiooni osaks kuulutada kõigile inimloomusesse kätketud Jumala kava abielu ja perekonna suhtes, edendada neid institutsioone ning kaitsta neid kõigi eest, kes neid ründavad;

M. 1980. aastal toimunud piiskoppide sünod soovitas eksplitsiitselt, et koostataks perekonna õiguste harta ning levitataks seda kõigi osapoolte seas;

esitab Püha Tool nüüd, olles pidanud nõu piiskoppide konverentsidega, selle "Perekonna õiguste harta" ja ärgitab kõiki riike, rahvusvahelisi organisatsioone ning kõiki huvitatud institutsioone ja isikuid edendama austust nende õiguste vastu ning kindlustama nende tõhusa tunnustamise ja järgimise.

laupäev, 11. juuni 2011

Rhinofiilia

Olles äsja naasnud Theatrumi Ninasarviku-etenduselt tahaks üle-eelmise loo ümber nimetada "Rhinofiiliaks". Vägev tükk. Ehkki esimese vaatuse järel kahtlesin korraks, kas viitsin edasi vaadata. Niiii absurdne tundus. Pika taipamisega nagu ma olen, hakkas alles kolmandas vaatuses koitma, kuidas Ionesco koorib inimeselt kiht-kihilt pseudoratsionaalsuse koorikuid, mis ükski ei kaitse teda lõpuni loomuvastaselt toimimise eest. Viimaks jääb alles vaid lihtne intuitiivne tõdemus, mida ei saa tõestada ega kummutada, et me oleme inimesed, et on õige ja väär, tõde ja vale, hea ja halb, ilus ja inetu; et jõud, energia, lust, vabadus tsiviliseerituse kammitsaist jms ei kaalu üles inimeseksolemist selle mõistmisvõimes, olgugi see nii habras ja ebakindel.

Selles osas on Ionesco, võib-olla paljude üllatuseks, kindlasti aga Ninasarviku-Loogiku üllatuseks, üsna aristoteliaanlik. Kirjutab ju Aristoteles oma "Tagumise analüütika" lõpus:
... sellest järeldub, et ei saa olla mingit teaduslikku teadmist esmaeeldustest, ja kuna peale intuitsiooni ei saa miski olla tõesem kui teaduslik teadmine, siis on intuitsioon see, mis hoomab esmaeeldusi -- see tulemus järeldub ka tõsiasjast, et tõestus ei saa olla tõestuse algallikas ega järelikult ka teaduslik teadmine algallikaks teaduslikule teadmisele. Kui seega intuitsioon on ainus alternatiivne tõese tunnetuse liik peale teadusliku teadmise, siis on see teadusliku teadmise algallikas.

reede, 10. juuni 2011

Vatikani uuenenud koduleht

Vatikan on uuendanud oma kodulehekülje kujundust.

Sodomofiilia

Eestis, nagu mujalgi (eriti nn lääne-) maailmas, on kujunenud kummaline logopeediline probleem. Inimesed räägivad ja kirjutavad näiteks "samasooliste kooselust" või "hoolivast kaaslasest, kellega oma elu siduda ning kellega jagada rõõme ja muresid, ühist kodu ning teadmist, et teineteisele saab loota" aga peavad silmas seksuaalseid perverssusi, näiteks sodoomiat. On ju selge, et õiguskantsler ei kirjutanud justiitsministrile murest vendade või õdede "mitteabielulise püsiva kooselu" pärast, vaid perverssetes seksuaalsuhetes meeste ja naiste asjus.

Logopeediline probleem saab sageli alguse psüühilisest häirest. Antud juhul näib üheks massiliselt levinud häireks olevat suutmatus teha vahet sättumuse ja teo vahel. See häire ilmneb selgelt äsjases kultuuri- ja muidutegelaste kirjas, kes kirjutavad, et "sallimatusel puudub mõte, kui see on suunatud millelegi, mis ei sõltu inimese tahtest ning mis ei kahjusta teiste ühiskonnaliikmete õigust õnnele", pidades seejuures silmas mitte inimeste sättumust tundlikkuse suhtes ühest või teisest soost isikute vastu, vaid inimeste vabu tegusid, otsust astuda üht või teistsugustesse seksuaalsuhetesse ja sooritada vastavaid akte. Ma ei usu, et see häire oleks nii tõsine, et nad tegelikult arvaksid, et loomuvastastesse seksuaalsuhetesse astuvad inimesed teeksid seda mingi kompulsiivse, vastupandamatu jõu ajel. Sellisel juhul oleks küll nende manitsus õigustatud, ent need teod ise minetaksid täielikult oma inimlikkuse -- teadliku ja vabatahtliku akti staatuse -- ega saaks seega kuidagi olla armastuse väljendus. Usun ja loodan, et nimetatud läkitusele allakirjutanud ei tahaks tegelikult peenelt LGBT kogukonnaks nimetatuid sellisesse ebainimlikku seisundisse pagendada, et siis neile oma kaastunnet ja poolehoidu jagada. See oleks juba kriminaalne.

Koos mainitud logopeedilise probleemiga ilmneb sageli käsikäes üks teine häire, nimetagem seda "valikuliseks hoolivuseks". Näiteks kirjutavad tegelased oma pöördumises: "Püüdleme selle poole, et eestimaalased sünniksid oma riiki vabade, võrdsete inimestena ning nendeks ka jääksid." Kontekstist on selge, et tegelikult peetakse silmas neid, kes on juba sündinud. Kui nad tegelikult püüdleksid selle poole, et eestimaalased sünniksid oma riiki vabade ja võrdsete inimestena, siis nad ei hoolitseks mitte perverssuste normaliseerimise eest, vaid tapatalgute lõpetamise eest sünnitusmajades.


PS. Kiriku seisukohast homoseksuaalsete suhete juriidilise tunnustamise kohta loe siit.

pühapäev, 5. juuni 2011

Südametunnistusest

Paavsti kõnest neljandal juunil reisil Horvaatiasse, kohtumisel kultuuri-, majandus- ja ühiskonnategelastega:

Ühiskondliku ja tsiviliseeritud elu kvaliteet ning demokraatia kvaliteet sõltuvad suurel määral sellest "kriitilisest" punktist -- südametunnistusest, sellest, kuidas seda mõistetekse ja sellest, kuidas seda kujundatakse. Kui südametunnistus, vastavalt valitsevale kaasaegsele ideele, taandatakse subjektiivse valda, kuhu on pagendatud religioon ja moraal, siis ei ole Lääne kriisile ravimit ja Euroopa on määratud kokku kukkuma. Kui aga, teiselt poolt, südametunnistus taasavastatakse kui koht, kus kuulata tõde ja hüve, vastutustunde koht Jumala ja kaasinimeste ees -- teiste sõnadega, kaitsevall mistahes türanniavormide vastu -- siis on veel lootust tulevikuks.

laupäev, 4. juuni 2011

Mõtlemapanev lugu

Tjah, jälle üks mõtlemapanev lugu: http://www.proecclesia.com/page_newsflash.htm
'Tea kuda mede ainukesema katoliku kooliga lood on?