Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas

pühapäev, 20. aprill 2014

esmaspäev, 31. märts 2014

Sõnapidaja mees

Mõnikord mõtlen,
mida tähendab
sõnapidaja mees.

Mida muud, kui et
sõnapidaja mees
teeb, mida ütleb, et teeb.

Sõnapidaja sõnaandmine
pole kerglane -
kaalub enne kui annab
ja kui annab, siis teeb.

Kui just purjus peaga
või meeleheitehoos
pole lolli sõna antud.

Või kui mõni tähtsam sõna
pidamist ei nõua.
Või...

Kaalumata sõna järg
on sõnapidamatus.

Sõnapidamatus on natuke
kusepidamatuse moodi -
hais jääb külge.

Aga selgi juhul
sõnapidaja mees
annab teada, et antud sõna
ei saa pidada, sest
see polnud õige sõna.

Või et leidus
tähtsam sõna,
mis kadunukese neelas.

Igatahes
sõnapidaja mees
austab antud sõna,
neid, kellele see antud,
ja iseennast
kui sõna andjat.

Mõnikord mõtlen,
kas ma olen
sõnapidaja mees.

Ei tea ...

... aga tahaks olla.

laupäev, 21. september 2013

Paavst Franciscuse sõnavõtt Katoliiklike Meditsiiniühingute Rahvusvahelise Föderatsiooni kohtumisest osavõtjate audientsil

Eile toimunud audientsil esines paavst järgmise sõnavõtuga (zenit.org):

Kallid vennad ja õed,

Tervitan teid kogu südamest! Ma tänan Katoliiklike Meditsiiniühingute Rahvusvahelise Föderatsiooni presidenti, doktor Jose Maria Simon Castellavit ning tervitan teid kõiki, kes te osalete sellel rahvusvahelisel konverentsil. Ma loodan, et need saavad olema teie tegevuse jaooks viljakad päevad: usu ja mõistuse valgusel tunnistate te emadust naise fundamentaalse missioonina, olgu vaestes maades, kus sünnitus on ikka veel eluohtlik, või siis jõukamates maades, kus emadust sageli piisavalt ei väärtustata ega edendata.

teisipäev, 13. august 2013

Poolik tõde

9. augusti Postimehe arvamusartiklis kirjutas Evelyn Kaldoja segadusest paavsti märkuse tõlgendamisel homoseksuaalsuse kohta. Paavst viitas oma vastuses ajakirjanikele katekismusele, ent nagu Evelyn märgib, ei vaevu 99% lugejaist algallikatega tutvuma. Kahjuks ei aita neid selles kuigivõrd ka Evelyni selgitus. Ta ütleb, et katekismuse kohaselt "homoseksuaalsed kalduvused kui sellised pole patt", mis on muidugi tõsi. Aga ta ei selgita vääritimõistjate jaoks vahet kalduvuse ja teo vahel, samuti patu ja väärastumuse vahel. Katoliku kiriku õpetus on lihtne, selge, halastav ja õiglane: homoseksuaalne kalduvus iseenesest ei ole patt, vaid loomuse väärastumus. Homoseksuaalsed aktid seevastu on rasked patud. Sellest kalduvusest tulenevatele kiusatustele vastuseismine ja puhtuse säilitamine võib olla moraalse täiustumise ülev, ehkki raske tee. Kirik võtab armastusega vastu need, kes kannavad endas seda kalduvust, ent võitlevad oma elu puhtuse eest. Ta mõistab hukka patu, aga loodab alati inimese pöördumisele patust ja palvetab tema pääsemise eest. Kirik ei saa kunagi toetada homoseksuaalsete liitude seadustamist, kuna ühiskondlikke institutsioone ei saa rajada ei väärastumusele ega patule.

See on lihtne õpetus, mida kellelgi ei tohiks olla liiga raske mõista, isegi kui ta sellega ei nõustu. Segadus aga tuleb sellest, et paljude arvates mõistab Kirik hukka homoseksuaalse kalduvuse kui sellise, ja paljude arvates tähendab kinnitus, et Kirik ei mõista homoseksuaalset kalduvust hukka, homoseksuaalse eluviisi heakskiitu Kiriku poolt. Kahjuks ei aita Evelyni selgitus seda segadust sugugi vähendada, kuna ei too esile katekismuse õpetust tervikuna, selle oluliste eristustega.


PS. Vt ka Usudoktriini Kongregatsiooni dokumenti homoseksuaalsete liitude seadustamise ettepanekute kohta

laupäev, 10. august 2013

Müstikutest ja imetegudest

Glenn Dallaire Bristolist on koostanud huvitavad leheküljed müstikutest ja pühakute imedest.

teisipäev, 21. mai 2013

Katolistika

Katoliiklasi oli 2011. aaasta rahvaloenduse andmeil Eestis 4501. 2000. aastal oli katoliiklasi 5745. Kahanemine 21,65% ehk veidi rohkem kui viiendik. Samal ajal kahanes rahvastik 2,32%, mingit kindlat usku tunnistajate arv 2,12% ja kristlaste arv 3,81%. Seega kahanes katoliiklaste arv oluliselt rohkem kui rahvastik üldiselt või usklike arv.

neljapäev, 16. mai 2013

Usuistika

Rahvaloenduse andmete avaldamine annab võimaluse heita pilk usklikkonnale arvudes. Püüdmata andmeid eriti tõlgendada, esitan mõned tähelepanekud, mis vähemalt minu enese jaoks olid suhteliselt üllatavad:

pühapäev, 12. mai 2013

Fideoratsism ehk järelmõtisklus ühele õukondlikule koosviibimisele

Usu ja mõistuse vahekorra küsimus on huvitav ja mõtiskluseks rikkalikku materjali pakkuv. Aga kui see taandub lõputule korrutamisele, et igasugune vastuolu nende vahel puudub ja seda ei saagi esineda, ja kui see näib esinevat, siis vaid mõistuse eksituse tõttu, siis muutub huvitav teema tüütuks truismiks. Sellel on oht muutuda õõnsaks deklaratsiooniks ja enesekinnituse ideoloogiaks, mis põhineb eeldusel, et meie usk on selge, kindel ja puhas, niisamuti tõeline teadus, mis alandlikult maailma uurides on alati kooskõlas usutõdedega ning vaid usust valgustatud mõistus võimaldab õigesti mõista uurimisest ammutatud uut kogemust. Skeem on lihtne ja selge. Ent nagu tuntud lause "mens sana in corpore sano" puhul, mis täielikul kujul kõlab tegelikult "orandum est, ut sit mens sana in corpore sano", tuleks ka selle skeemi puhul lisada "orandum est, ut sit...".

laupäev, 17. november 2012

Tarkuseraamatu diagnoos meie olukorrale

Saalomoni Tarkuseraamat 14,22-31:
Aga sellest ei olnud neile veel küllalt, et nad eksisid Jumala tundmises, vaid, ehkki elades suures rumaluse sõjas, nad nimetasid niisugust kurja tegu rahuks. Sest kas lapsetapu ohvritega või varjatud salategudega või pööraste, võõrastavate prassimistega pidutsedes, nad ei hoia puhtana elu ega abielu: üks hävitab teise salakavalalt või valmistab talle abielurikkumisega valu. Kõike üheskoos valitseb aga verevalamine ja mõrv, vargus ja pettus, hukatus, uskmatus, mäss, valevandumine, headuse mahakarjumine, tänu unustamine, hingede rüvetamine, loomuvastane suguelu, abielude korratus, hooratöö ja ohjeldamatus.

Sest nimeta ebajumalate teenistus on kõige kurja algus ja põhjus ja lõpp. Sest rõõmutsetakse ju arutult või ennustatakse petlikult või elatakse jumalakartmatult või vannutakse kergesti valet. Kuna nad loodavad elutute ebajumalate peale, ei karda nad karistust valevande pärast. Aga kummagi pärast ootab neid kohus: et nad mõtlesid halvasti Jumalast, kuulates ebajumalaid, ja et nad kavalasti valet vandusid, põlates pühadust. Sest mitte nende võim, kelle nimel nad vannuvad, vaid patustele määratud karistus tabab alati jumalavallatute üleastumist.

reede, 16. november 2012

Peapiiskop Chaput reformatsioonist ja muust

Philadelphia peapiiskop Charles J. Chaput OFM annab leheküljel Public Discourse avaldatud artiklis ülevaate reformatsiooni osast tänapäevase poliitilise ja kultuurisituatsiooni kujunemises. Artikkel on tegelikult kirjutatud eessõnana Notre Dame'i Ülikooli ajalooprofessor Brad S. Gregory raamatule "The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society".

kolmapäev, 31. oktoober 2012

Summa synodalis

Vatikani leheküljel Bulletin Synodus Episcoporum on põhjalik ülevaade äsjalõppenud sünodi kulgemisest, koos tekstidega, mis avanevad vastaval kuupäeval klikkimise peale.


Sünodi 58 ettepanekut, mis anti üle Pühale Isale:

FINAL LIST OF PROPOSITIONS

Introduction

Proposition 1 : THE DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE HOLY FATHER
In addition to the entire documentation on The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith related to this synod, submitted to the Holy Father for his consideration, namely, the Lineamenta, the Instrumentum laboris, the Relatio ante disceptationem, the Relatio post disceptationem, the presentations, both given in the synod hall and those in scriptis, the Message to the People of God, the Reports of the Small Groups and their discussions, the synod fathers have given a certain importance to the following propositions.

The Synod Fathers also humbly request the Holy Father to consider the opportuneness of issuing a document on transmitting the Christian faith through a new evangelization.

pühapäev, 28. oktoober 2012

Sünodi lõpusõnum Jumala rahvale

Täna lõppes Roomas Uue Evangelisatsiooni teemale pühendatud piiskoppide sünod. Järgneb sünodi lõpusõnumi täistekst, pärit Vatikani raadio leheküljelt:


Brothers and sisters,

“Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ” (Romans 1:7). Before returning to our particular Churches, we, Bishops of the whole world gathered by the invitation of the Bishop of Rome Pope Benedict XVI to reflect on “the new evangelization for the transmission of the Christian faith”, wish to address all of you spread throughout the world in order to sustain and direct the preaching and teaching of the Gospel in the diverse contexts in which the Church finds herself today to give witness.

neljapäev, 11. oktoober 2012

Seisukohti kooseluseaduse küsimuses

28.09.2012 -- Eesti Kirikute Nõukogu:

(ekn.ee)1.10.2012 -- SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks:

(decivitate.ee)5.10.2012 -- Eesti Apostellik Administratuur:

(katoliku.ee)

Usu Aasta

Täna algab Usu Aasta, mille paavst Benedictus XVI kuulutas välja aasta eest apostelliku kirjaga motu proprio vormis "Porta Fidei" (ing). Usu Aasta algus langeb kokku Vatikani II Kirikukogu avamise 50nda aastapäevaga ja Katoliku Kiriku Katekismuse väljaandmise 20nda aastapäevaga. See on üleskutseks mõtiskleda usu üle ja taasavastada oma usk, eriti Vatikani II Kirikukogu dokumentide ja Katoliku Kiriku Katekismuse tekstide lugemise, nende õige interpreteerimise ja nende üle sügava järelemõtlemise kaudu. 5. oktoobril andis Apostellik Pönitentsiaarium välja dekreedi Usu Aasta plenaarindulgentsi kohta. Usu Aasta alguse puhul on Eesti Apostellik Administraator, piiskop Philippe Jourdan kirjutanud läkituse Eesti katoliiklastele. Usu Aasta kestab Kristuse, Kõiksuse Kuninga pühani järgmisel aastal, st kuni 24. novembrini 2013.

pühapäev, 7. oktoober 2012

Doktorid ja sünod

Täna algas Roomas uuele evangelisatsioonile pühendatud piiskoppide sünod, mille avamissal kuulutas paavst ühtlasi ametlikult Kiriku doktoriteks Bingeni püha Hildegardi ja Avila püha Johannese.Paavsti jutlus sünodi algusmissal.

Üleeile andis Apostellik Pönitentsiaarium välja dekreedi 11.oktoobril algava Usu Aasta plenaarindulgentsi kohta.

teisipäev, 25. september 2012

Extra Ecclesiam nulla salus 3

Paavst Pius IX

Entsüklika

QUANTO CONFICIAMUR MOERORE (7.-9.)

10. august 1863

7. Ka siin, meie armastatud pojad ja auväärsed vennad, tuleb taas esile tuua ja hukka mõista üks väga ränk eksitus, mille lõksu on langenud mõned katoliiklased, kes usuvad, et on võimalik jõuda igavesele pääsemisele, olgugi, et elatakse eksituses ning võõrdununa usust ja katoliiklikust ühtsusest. Selline uskumus on kahtlemata vastuolus katoliikliku õpetusega. Muidugi on neid, kes maadlevad ületamatu teadmatusega meie pühima religiooni suhtes. Järgides siiralt loomuseadust ja selle käske, mis Jumal on kirjutanud kõikide südamesse, ning olles valmis kuuletuma Jumalale, elavad nad ausalt ning võivad saavutada igavese elu jumaliku valguse ja armu tõhusal väel. Kuna Jumal tunneb, uurib läbi ja mõistab selgelt kõikide vaimu, südant, mõtteid ja loomust, ei luba Tema ülim headus ja heldus mitte kellelgi, kes pole süüdi tahtlikus patus, kanda igavest karistust.

8. Samuti on hästi teada katoliiklik õpetus, et keegi ei saa päästetud väljaspool Katoliku Kirikut. Igavene pääsemine ei saa osaks neile, kes vastustavad sellesama Kiriku autoriteeti ja seadmusi ning jäävad põikpäiselt eraldatuks Kiriku ühtsusest ja samuti Peetruse ametijärglasest, Rooma paavstist, kelle "hooleks Päästja on viinapuuaia usaldanud." Kristuse sõnad on piisavalt selged: "Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner;"5 "kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja;"6 "kes ei usu, mõistetakse hukka;"7 "kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud;"8 "kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab."9 Apostel Paulus ütleb, et selline isik on "pöörane ja teeb pattu ning on ise enese hukka mõistnud;"10 apostlite vürst nimetab neid valeõpetajateks, "kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi ja salgavad ära Issanda, [...] tõmbavad iseeneste peale äkilise hukatuse." 11

9. Hoidku Jumal selle eest, et Katoliku Kiriku lapsed oleksid mingilgi moel ebasõbralikud nende vastu, kes pole meiega ühendatud samade usu ja armastuse sidemetega. Vastupidi, olgu nad alati varmad neid kõigiti teenima nende vajadustes kristliku armastuse teenimisega, olgu nad vaesed või haiged või kannatagu mingi muu läbikatsumise all. Ennekõike päästetagu nad eksituse pimedusest, millesse nad on õnnetult langenud ning püütagu nad tagasi juhtida katoliikliku tõe ja nende armastavaima Ema juurde, kes sirutab alati oma emalikud käed, et neid oma rüppe tagasi võtta. Nõnda, juurdunud kindlalt usus, lootuses ja armastuses ning viljakaina igas heas teos, saavutavad nad igavese pääsemise.