Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

kolmapäev, 22. juuli 2009

Indulgentiarum Catechesis

Katoliku Kiriku Katekismus, II osa, II jagu, II peatükk

X Indulgentsid (mitteametlik tõlge, ladina k.)

1471 Indulgentside doktriin ja praktika Kirikus on tihedalt seotud Meeleparandussakramendi toimetega.

Mis on indulgents?

"Indulgents on vabastamine Jumala ees ajalikust karistusest pattude eest, mille süü on juba andeks antud, mille vääriliselt valmistunud kristlane omandab kindlatel ja piiritletud tingimustel Kiriku tegevuse kaudu, kes lunastuse teenijana haldab ja rakendab autoritatiivselt Kristuse ja pühakute hüvituste varamut."
"Indulgents on osaline või täielik vastavalt sellele, kas see vabastab patu läbi teenitud ajalikust karistusest osaliselt või täielikult." Iga ustav võib omandada indulgentsi iseenesele või kohaldada seda surnutele.

Karistus patu eest

1472 Kiriku vastava doktriini ja praktika mõistmiseks tuleb aru saada, et patul on kahene tagajärg. Raske patt jätab meid ilma osadusest Jumalaga ja võtab meilt seega võime igaveseks eluks, millest ilmaolekut nimetatakse "igaveseks karistuseks" patu eest. Teiselt poolt toob iga patt, ka kerge, kaasa ebaterve klammerdumise loodute külge, millest tuleb puhtaks saada kas siin maa peal või pärast surma puhastustuleks (purgatooriumiks) nimetatud seisundis. See puhastumine vabastab inimese "ajalikust karistusest" patu eest. Neid kahte karistust ei tohi käsitada justkui Jumala poolt väliselt saadetud kättemaksu, vaid kui patu enese loomusest tulenevat. Palavast armastusest lähtuv pöördumine võib saavutada patuse täieliku puhastumise nii, et ei jää mingit karistust.

1473 Patu andestamine ja osaduse taastamine Jumalaga toovad kaasa patu igavesest karistusest vabastamise, ent ajalik karistus jääb alles. Taludes kannatlikult igasuguseid kannatusi ja katsumusi ning astudes meelerahus vastu surmale, kui see kätte jõuab, peab kristlane püüdma võtta see ajalik karistus patu eest vastu kui arm. Ta peab püüdma halastuse ja armastuse tööde, ning samuti palve ja mitmesuguste meeleparandustegude kaudu täielikult kõrvale panna "vana inimese" ja riietuda "uue inimesega".

Pühade osaduses

1474 Kristlane, kes püüab end oma patust puhastada ja end Jumala armu abil pühitseda, ei ole üksi. "Jumala iga lapse elu on ühendatud Kristusega ja Kristuse kaudu imelisel moel kõigi teiste kristlastest vendadega Kristuse Müstilise Ihu, kui üheainsa müstilise isiku üleloomulikus ühtsuses."

1475 Pühade osaduses "eksisteerib ustavate vahel, kes on juba jõudnud oma taevasele kodumaale, kes hüvitavad oma patte puhastustules ja kes on veel oma maisel palverännakul aegadeülene armastuse side ja toimub kõikide hüvede külluslik vahetus." Selles imetlusväärses vahetuses on kasu, mida ühe pühadus teistele toob, hoopis suurem, kui kahju, mida ühe patt võiks teistele põhjustada. Nõnda võimaldab pühade osadusele toetumine kahetseval patusel saada kiiremini ja tõhusamalt puhtaks karistusest pattude eest.

1476 Me nimetame neid pühade osaduse vaimseid hüvesid ka Kiriku [armu]varamuks, mis on "mitte materiaalsete rikkuste koguhulk, mis sajandite jooksul on kogunenud, vaid lõpmatu ja ammendamatu väärtus, mida omavad Jumala ees Issand Kristuse hüvitused ja pälvimused, mis ohverdati selleks, et kogu inimkond võiks saada patust vabaks ja jõuda osadusse Isaga; see on Lunastaja Kristus ise, kelles eksisteerivad ja õilmitsevad Tema lunastuse hüvitused ja pälvimused."

1477 "See varamu sisaldab ka tõepoolest tohutuid, hoomamatuid ja alati uusi väärtusi, mida omavad Jumala ees Pühima Neitsi Maarja ja kõikide pühakute palved ja heateod, kes on käinud Issand Kristuse jälgedes Tema armu läbi ning on end pühitsenud ja viinud täide Isalt saadud töö; sel moel, töötades iseenda pääsemiseks, aitasid nad samal ajal Müstilise Ihu ühtsuses kaasa oma vendade pääsemisele."

Indulgentsi omandamine Jumalalt Kiriku kaudu

1478 Indulgents omandatakse Kiriku kaudu, kes Jeesuselt Kristuselt saadud väe läbi siduda ja valla päästa kostab individuaalsete kristlaste eest ja avab neile Kristuse ja pühakute pälvimuste varamu, et omandada halastuste Isalt nende patu eest teenitud ajalikest karistustest vabastamine. Nii tahab Kirik nendele kristlastele mitte lihtsalt appi tulla, vaid ärgitada neid ka harduse, patukahetsuse ja armastuse tegudele.

1479 Kuna lahkunud ustavad, keda nüüd puhastatakse, on samuti sama pühade osaduse liikmed, on üks viis, kuidas me neid saame aidata, indulgentside omandamine nende jaoks, nii et nad saaks vabastatud ajalikest karistustest nende pattude eest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kommentaarid modereeritakse