Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

pühapäev, 1. juuli 2012

Läbirääkimised lähenevad lõpule?

Või siis jälle mitte.

13. juuni kohtumise järel UDK prefekti kardinal Levada ja SSPX ülema piiskop Fellay vahel tekkis korraks mulje, et lõpp on tõepoolest lähedal. Paraku selgus peagi, et ilmselt siiski mitte. Pigem võib olla algamas läbirääkimiste uus faas. Nagu kirjutati kohtumise järel DICI kommünikees: "Soov täiendavate selgituste järele võib päädida diskussioonide uue faasiga." Lugedes uuesti üle VIS kommünikee, võib sarnase vihje välja lugeda viimasest lausest: "Kohtumise lõpus väljendati lootust, et see täiendav võimalus reflektsiooniks aitab samuti kaasa täieliku osaduse saavutamisele P. Pius X Vennaskonna ja Apostelliku Aujärje vahel."

"Vatileaks" skandaali järel näib lekitamismaaniasse olevat nakatanud ka SSPX. Mõni aeg tagasi lekitati kolme piiskopi kiri Vennaskonna juhtidele ning generaalnõukogu liikmete vastus piiskoppidele. 25. juulil aga lekitati peaaegu koheselt SSPX generaalsekretäri ringkiri piirkondlikele ülematele, seminaridele ja autonoomsetele majadele. Kirjas teatas isa Thouvenot, et piiskop Fellay olevat 13. juuni kohtumisel koheselt teatanud, et ta ei saa uuele dokumendile alla kirjutada, kuna sellesse on sisuliselt uuesti sisse toodud propositsioonid, mis esinesid algses, 14. septembril Vennaskonnale esitatud dokumendis ja mis Vennaskonna poolses 15. aprilli vastuses olid välja jäetud.

Sellest märkusest võib kõigepealt järeldada, et 13. juuni kohtumisel siiski esitati piiskop Fellayle dokument allakirjutamiseks, nagu teatasid algsed allikad, aga mida ei mainitud ei DICI ega VIS kommünikeedes ja mida mõned kommentaatorid eitasid. Teiseks nähtub kirjast, et "hinnangu terviklikule toimikule" annab Vennaskonna üldkapiitel, mis toimub 9.-14. juulil Écônes. See kinnitab VIS kommünikees esitatud teadet, et piiskop Fellay "lubas oma vastuse teada anda mõistliku aja jooksul." 

Veel saame kirjast teada, et piiskop Fellay on võtnud piiskop Williamsonilt mässule õhutamise ja korduva allumatuse eest kapiitli liikme positsiooni ning keelanud tal ilmuda Écônes toimunud ordineerimistele. Samuti on ta edasi lükanud mõned 29. juulil Écônes toimuma pidanud ordineerimised, et teha kindlaks vastavate kogukondade lojaalsus. See kinnitab taas, et Vennaskonnas eksisteerivad erinevate suundade vahel tõsised pinged.

Viimasest annab omakorda kinnitust piiskop Fellay jutlus eelnimetatud ordineerimisel, kus ta peatus ka Roomaga peetavate läbirääkimiste teemal. Ta osutas oma positsioonile kui ping-pongi-palli seisuses "keskmisele" progressivistide ja "teiste vahel, kes tahavad, et toimuks korrigeerimine". Sellest tekstist ilmneb vähemalt kaks asja: esiteks, piiskop Fellay näeb läbirääkimisi olevat jõudnud surnud punkti ja teiseks, et see (st Vennaskonna ambivalentne staatus) ei rahulda teda. Mis annabki põhjust arvata, et läbiräälimised liiguvad järgmisse faasi.

Veel üheks kinnituseks sellele on peapiiskop Augustine di Noia, O.P., määramine 26. juunil "Ecclesia Dei" komisjoni asepresidendi kohale, mis loodi spetsiaalselt selleks puhuks (PARANDUS 2.06. NCR intervjuust selgub, et tegelikult loodi see koht varem, ent oli ~ kolm aastat pärast msgr Camille Perli lahkumist täitmata). Augustine di Noia on USA-st pärit dominikaan, kes on töötanud viimati Liturgia ja Sakramentide Kongregatsiooni sekretärina, varemalt on ta pikka aega teinud koostööd toonase kardinal Ratzingeriga Rahvusvahelise Teoloogilise Komisjoni raames. Samuti ei ole vähetähtis, et 2009 oli ta UDK allsekretärina seotud läbirääkimistega ordinariaatide loomisel.UDK rõhutas oma teadaandes di Noia kompetentsi liturgia ja suhete alal juutidega, mis võib osutada ka SSPX-ga peetavate (jätkuvate?) läbirääkimiste olulistele punktidele. Mõningast aimu peapiiskop di Noia seisukohtadest võib saada tema vestlusest Catholic News Service'iga. Kärbitud tõlkes:
Peapiiskop ütles [...], et Vatikan peab aitama inimestel, kel on tugevaid vastuväiteid kirikukogule, näha, "et need lahkarvamused ei pea meid lahutama või hoidma meid eemal samast osadus-lauast."

"On võimalik omada teoloogilisi eriarvamusi, jäädes osadusse Peetruse Aujärjega."

"Osa sellest, mida me ütleme, on, et kui te loete (Vatikani II Kirikukogu) dokumente, siis ei saa [ei tohiks? TV] te neid lugeda mingite liberaalsete piiskoppide vaatepunktist, kes võivad olla osalenud (kirikukogul), te peate neid lugema sellistena, nagu nad on [prima facie]. Eeldusel, et Püha Vaim juhib Kirikut, ei saa dokumendid mitte olla järjepidevuses traditsiooniga."

Ülalosutatud SSPX generaalsekretäri kirjas oli mainitud, et piiskop Fellay käsitab Vatikani poolt esitatud viimast versiooni doktrinaalsest preambulast "selgelt vastuvõetamatuna". Peapiiskop di Noia sõnul on tema ülesandeks aidata sellest surnud punktist kokkuleppe tingimuste osas üle saada: "Teoloogiline dialoog on kestnud kolm aastat, ent nüüd loodab (paavst) leida lepitamiseks [sobiva] keele või modaalsuse. Me oleme nüansseerimise staadiumis, et aidata neil leida formuleeringut, mis respekteeriks nende endi teoloogilist integriteeti. Kõigile näib, et (leppimine) on lähedal, ent nüüd on vaja veel teatud tõuget," ütles ta.


PS. SSPX kutsub üles palvetama 30. juunist 8. juulini noveeni Püha Vaimu poole, ms seisneb Veni Creator Spiritus hümni palvetamises koos kahe täiendava invokatsiooniga:
-- Maarja Patuplekita Süda, palu meie eest (3 korda)
-- püha Pius X, palu meie eest

TÄIENDUS 2.06.
PSS. Peapiiskop di Noia põhjalikum ja väga oluline intervjuu väljaandele National Catholic Register

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kommentaarid modereeritakse