Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas

kolmapäev, 28. aprill 2010

Kiriku statistiline aastaraamat

Eile avaldas Vatikani Teabeteenistus kokkuvõtte hiljuti ilmunud statistilisest aastaraamatust, mis sisaldab informatsiooni Katoliku Kiriku kohta maailmas aastatel 2000-2008.

Nende üheksa aasta kestel on katoliiklaste arv maailmas kasvanud 1,045 miljardilt 2000. aastal 1,166 miljardile 2008. aastal, mis teeb kasvuks 11,54 protsenti. Detailsemalt vaadates on kasv olnud Aafrikas 33%, Euroopas 1,17%, Aasias 15,61%, Okeaanias 11,39% ja Ameerikas 10,93%. Kogu rahvastikust moodustasid katoliiklased 2000. aastal Euroopas 26,8% ja 2008. aastal 24,31% (langus 2,5%). Ameerikas ja Okeaanias on osakaal jäänud samaks ning Aasias on see veidi kasvanud.

Piiskoppide arv maailmas on tõusnud 4541-lt 2000. aastal 5002-le 2008. aastal, mis teeb kasvuks 10,15%.

Ka preestrite arv on 9 aasta jooksul veidi kasvanud, tõustes 405178-lt 2000. aastal 409166-ni 2008. aastal, mis teeb kogukasvuks 0,98%. Aafrikas ja Aasias on nende arv kasvanud (vastavalt 33,1% ja 23,8%), Ameerikas jäi preestrite arv samaks ning Euroopas ja Okeaanias langes mõnevõrra (vastavalt 7% ja 4%).

Diötsesiaalpreestrite arv kasvas 3,1%, tõustes 265781-lt 2000. aastal 274007-ni 2008. aastal. Vastupidiselt näitas regulaar- ehk ordupreestrite arv püsiva languse märke, langedes 3,04% ja jõudes 135159-ni 2008. aastal. Kontinentidest ilmnes preestrite proportsiooni selge kahanemine vaid Euroopas: 2000. aastal oli siin 51% kogu maailma preestritest, 2008. aastal 47%. Aasia ja Aafrika koos esindasid maailma preestritest 17,5% 2000. aastal ja 31,9% 2008. aastal. Ameerikad suurendasid veidi oma osa preestrite koguarvust jõudes ligi 30%-ni.

Ordineerimata [mees]orduliikmete arv oli 55057 aastal 2000 ja 54641 aastal 2008. Võrreldes andmeid kontinentide kaupa, näeme Euroopas tugevat langust (-16,57%), samuti Okeaanias (-22,06%), Ameerikais püsis nende arv stabiilsena ning kasvas Aasias ja Aafrikas (vastavalt 32% ja 10,47%).

Naisorduliikmeid on pea kaks korda rohkem kui preestreid ja 14 korda rohkem kui ordineerimata meesorduliikmeid, aga nende arv väheneb, langedes 800000-lt aastal 2000 740000-le aastal 2008. Geograafiliselt asub 41% neist Euroopas, 27,47% Ameerikas, 21,77% Aasias ja 1,28% Okeaanias. Naisorduliikmete arv on kasvanud kõige dünaamilisematel kontinentidel -- Aafrikas 21% ja Aasias 16%.

Kiriku statistiline aastaraamat sisaldab ka informatsiooni filosoofia ja teoloogiatudengite kohta diötsesiaal- ja orduseminarides. Globaalselt on nende arv kasvanud 110583-lt aastal 2000 117024-ni astal 2008. Aafrikas ja Aasias on nende arv tõusnud, samas kui Euroopas toimus langus.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kommentaarid modereeritakse