Crux sancta sit mihi lux / Non draco sit mihi dux: Vade retro satana / Numquam suade mihi vana: Sunt mala quae libas / Ipse venena bibas
Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui

esmaspäev, 3. august 2009

Preestrite Aasta indulgentsid

Homme on püha Jean-Baptiste-Marie Vianney ehk Arsi püha küree 150. surma-aastapäev. Temale pühendatud Preestrite Aastaga seoses on võimalus omandada sel päeval täisindulgents. Järgneb osaline tõlge Apostelliku Pönitentsiaariumi dekreedist:

Püha Indulgentsi and, mille Apostellik Pönitentsiaarium käesoleva dekreediga, mis on välja antud kooskõlas Aulise Ülemkarjase soovidega, armulikult tagab Preestrite Aasta jooksul, saab olema suureks abiks soovitud tulemuse saavutamisel parimal võimalikul moel.

A. Tõeliselt kahetsevale preestrile, kes mistahes päeval loeb pühendunult vähemalt Laudest või Vesprit avalikuks adoreerimiseks välja pandud või tabernaaklisse asetatud Pühima Sakramendi ees ja kes püha Jean-Marie Vianney eeskujul ohverdab iseennast valmilt ja helde südamega sakramentide, eriti pihisakramendi pühitsemisele, antakse Issandas halastavalt täisindulgents, mille ta võib asendavalt kohaldada ka oma surnud vendadele, kui ta kooskõlas kehtivate normidega käib sakramentaalsel pihil ja osaleb armulaua-ühenduses ning palvetab Ülemkarjase intentsioonide eest.

Lisaks antakse osaline indulgents preestrile, kes võib seda kohaldada oma surnud kaasvendadele, iga kord kui ta loeb pühendunult kohaselt heakskiidetud palveid püha elu eest ja temale usaldatud kohustuste püha teostamise eest.

B. Täisindulgents antakse kõigile tõeliselt kahetsevatele ustavatele, kes pühendunult osalevad kirikus või kabelis Pühas Missaohvris ning ohverdavad Kiriku preestrite eest palveid ja mistahes teisi sel päeval sooritatud häid tegusid Jeesusele Kristusele, Igavesele Ülempreestrile, et Tema ohverdajaid pühitseks ja kujundaks neid oma Südame järgi, tingimusel, et nad on sakramentaalsel pihil saanud lepituse oma pattude eest ning palvetanud Ülemkarjase intentsioonide eest: Preestrite Aasta alustamise ja lõpetamise päeval, püha Jean-Marie Vianney vaga lahkumise 150-ndal aastapäeval, iga kuu esimesel neljapäeval või mistahes muul kohaliku ordinaariuse poolt ustavate hüvanguks seatud päeval.

Oleks ülimalt kohane, et samad preestrid, kes katedraalides ja kogudusekirikutes hingde eest hoolt kannavad, juhataksid avalikult neid vagadusharjutusi, pühitseksid Püha Missat ja võtaksid vastu ustavate pihti.

Täisindulgents antakse samuti vanuritele, haigetele ja kõigile neile, kes mingil legitiimsel põhjusel ei saa kodust väljuda, kui nad mistahes patust vaba vaimuga ja kavatsedes täita niipea kui võimalik kolm tavalist tingimust, kas kodus või kus iganes takistus neid kinni peab, loevad ülalnimetatud päevadel palveid preestrite pühitsemise eest ja ohverdavad usaldavalt oma elu haigused ja raskused Jumalale Maarja, Apostlite Kuninganna kaudu.

Lõpuks antakse osaline indulgents kõigile ustavatele iga kord kui nad pühendunult loevad preestrite püsiva elamise eest puhtuses ja pühaduses viis Meie Isa, Ole tervitatud ja Au olgu, või mõne muu selgesõnaliselt heakskiidetud palve Jeesuse Pühima Südame auks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kommentaarid modereeritakse